Yazdır

GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Arsasıyla birlikte iki adet binanın satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00371994
Şehir : İstanbul / Gaziosmanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 24.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2015/7 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
2143500 TL
Birinci Satış Günü
:
01.08.2016 15:00
İkinci Satış Günü
:
01.09.2016 15:00
Satış Yeri
:
GAZİOSMANPAŞA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

GAZİOSMANPAŞA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2015/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçe, 1742 Ada No, 3 Parsel No, YILDIZTABYA Mahalle, 536,00 m² Bahçeli kargir ev nitelikli taşınmaz.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Söz konusu taşınmaz İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yıldıztabya mahallesi, Köşegen sokak No: 103-105 Sultan sokak No: 19 ve 21 kapı sayılı yer olup üzerindeki binalar ölçülmüş ve bu duruma göre:

A-) Sultan sokak No: 19 kapı sayılı binanın Yığma sistemle inşa edilmiş tek kattan ibaret olduğu, elektrik, su ve doğalgaz sistemlerinin bulunduğu, cephesi sıvalı boyalı yarıya kadar seramik kaplamalı, çatısı kiremit kaplamalı, bahçe duvarlı olduğu, pencereleri PVC doğrama ve demir korkuluklu, iç doğramalar ahşap olup, inşaat alanının 38.00 m2 olduğu anlaşılmıştır.

B-) Sultan sokak No: 21 kapı sayılı binanın Yığma sistemle inşa edilmiş tek kattan ibaret olduğu, elektrik, su ve doğalgaz sistemlerinin bulunduğu, cephesi sıvalı boyalı, çatısı kiremit kaplamalı, giriş kapısı demir doğrama, pencereleri PVC doğrama ve demir korkuluklu, iç doğramalar ahşap olup, inşaat alanının 60.00 m2 olduğu anlaşılmıştır.

C-) Köşegen sokak No: 103 kapı sayılı Bodrum ve Zemin kattan ibaret B.A.K. sistemle inşa edilmiş binanın Bodrum katı konut olarak kullanılmaktadır. Zemin katın boş olduğu, cephesi BTB cam mozaik kaplamalı, pencereleri PVC doğramalı ve demir korkuluklu olduğu, elektrik, su ve doğalgaz sistemlerinin bulunduğu,inşaat alanının 162.00 m2 olduğu anlaşılmıştır.

D-) Köşegen sokak No: 105 kapı sayılı yerde ön tarafta B.A.K. sistemle inşa edilmiş, Bodrum kat+ Zemin kat+ 1 Normal kat+ Çatı kattan ibaret bir bina olduğu, arka tarafında ekli krokide de (A), (B) ve (C) harfi ile gösterilen tek katlı, yığma sistemle inşa edilmiş bina ve müştemilatlar olduğu, bahçesinde bir erik, bir malta eriği, bir incir ve süs bitkisi ağacı olduğu anlaşılmıştır.

-No: 105 kapı sayılı yerde (A) harfi ile gösterilen binanın tek katlı kiremit çatılı, sıvalı badanalı, doğramaları ahşap, demir korkuluklu, iki odadan ibaret tavanlar tahta kaplamalı olduğu, toplam inşaat alanının 27.00 m2 olduğu anlaşılmıştır.

-No: 105 kapı sayılı yerde (B) harfi ile gösterilen binanın tek katlı kiremit çatılı, sıvalı badanalı, WC ve kömürlükler olduğu toplam inşaat alanının 28.00 m2 olduğu anlaşılmıştır.

-No: 105 kapı sayılı yerde (C) harfi ile gösterilen binanın tek katlı kiremit çatılı, sıvalı badanalı, doğramaları ahşap, iki oda, Banyo ve WC den ibaret olduğu, toplam inşaat alanının 56.00 m2 olduğu anlaşılmıştır.

-No: 105 kapı sayılı yerde ön cephedeki Bodrum, Zemin, birinci kat ve Çatı katından ibaret binanın ön cephesi BTB cam mozaik kaplamalı, yan cephesi Sayding kaplamalı, ve arka cephesi sıvalı olduğu tüm binanın inşaat alanının 373.00 m2 olduğu anlaşılmıştır.

-Binanın Bodrum katında bir daire olup, dairenin 3 Yatak odası+ Mutfak+ Banyo+ WC ve holden ibaret olup, doğalgaz sobası ile ısıtıldığı, pencereleri PVC doğrama ve demir korkuluklu olduğu, boyalı, badanalı, döşemeleri marley kaplamalı, mutfak tezgahı alt üst dolaplı olduğu, Banyo ve WC beraber ve duvarları yarıya kadar seramik kaplıdır. klozet ve lavabo bulunduğu anlaşılmıştır.

-Binanın Zemin katında köşe kısmında yola taşmış çıkmanın altıyla birlikte garaj bulunduğu, arkasında ise bir daire olup, dairenin Hol, Mutfak, Oda, Banyo ve WC den ibaret olduğu, pencereleri ahşap, balkon çift cam PVC doğrama ile kapatılmış. Hol kaplaması parke, oda marley, Mutfak tezgah alt üst dolaplı, Banyo ve WC duvarları yarıya kadar seramik kaplamalı, klozet ve lavabolu olduğu anlaşılmıştır.

-Binanın Birinci katında bir daire olup, dairenin salon, iki oda, mutfak, banyo ve WC den ibaret olduğu, daire giriş kapısı çelik, pencere doğramaları çift cam PVC doğramalı, iç doğramaları ahşap, odalar laminant parke kaplamalı olduğu, arka balkon PVC ve çift camlı kapatılmış olup, duvarlar saten boyalı, tavanlar alçı süslemeli, Balkon korkuluklu ve denizlikli, doğalgaz kombi ve soba sistemi ile ısıtılmakta, Antre duvarları yarıya kadar özel kaplamalı, Banyo duvarları tavana kadar seramik, duşa kabin, lavabo, klozet bulunmakta. WC duvarları tavana kadar seramik kaplamalı alaturka hela taşı olduğu, Mutfakta tezgah ve alt üst mobilya dolaplı olduğu anlaşılmıştır.

-Binanın çatı katında ön taraf teras olup, seramik kaplı olduğu, arka tarafında Hol, iki oda, Mutfak, Depolar olduğu. Bir köşede su deposu olduğu, Pencereler PVC doğramalı, iç doğramalar ahşap, tavan lambri, doğalgaz sobalı sistemle ısıtıldığı doğalgaz kesme sisteminin bulunduğu, Mutfak tezgahının bulunduğu anlaşılmıştır. Satışa konu taşınmazın konum itibarı ile alt ve üst yapısı tamamlanmış olup, her türlü Belediye ve Sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören Konut alanında kalmaktadır.

TAPU KAYDI:

ŞERH: Gaziosmanpaşa 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 11.09.2015 tarih2015/7 Or T. Gid. Satış sayılı mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir. (18.09.2015-16737).

Hüsyin Yılmaz Hüsnü oğlu'na ait 99/536 ait hissesinden Satış vaadi vardır. Vaad bedeli 31.000,00 TL açıklamalı Hilal Müh. Mim. İnş. Elk. Teks. San. Ve İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 23/02/2012 tarih 3018 yevmiyeli şerh.

Gülten Berber Hasan kızı'na ait 135/536 ait hissesinden Satış vaadi vardır. Vaad bedeli 94.000,00 TL açıklamalı Hilal Müh. Mim. İnş. Elk. Teks. San. Ve İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 23/02/2012 tarih 3018 yevmiyeli şerh.

Ayşe Bileyci Hasan kızı'na ait 99/2144 ait hissesinden Satış vaadi vardır. Vaad bedeli 8.200,00 TL açıklamalı Hilal Müh. Mim. İnş. Elk. Teks. San. Ve İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 23/02/2012 tarih 3018 yevmiyeli şerh.

Hasan Bileyci Sabri oğlu'na ait 297/8576 ait hissesinden Satış vaadi vardır. Vaad bedeli 8.200,00 TL açıklamalı Hilal Müh. Mim. İnş. Elk. Teks. San. Ve İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 23/02/2012 tarih 3018 yevmiyeli şerh.

Nerman Keser Sabri kızı'na ait 297/8576 ait hissesinden Satış vaadi vardır. Vaad bedeli 8.200,00 TL açıklamalı Hilal Müh. Mim. İnş. Elk. Teks. San. Ve İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 23/02/2012 tarih 3018 yevmiyeli şerh.

Nazmi Bileyci Sabri oğlu'na ait 297/8576 ait hissesinden Satış vaadi vardır. Vaad bedeli 8.200,00 TL açıklamalı Hilal Müh. Mim. İnş. Elk. Teks. San. Ve İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 23/02/2012 tarih 3018 yevmiyeli şerh.

Muhdesat Bilgileri; 365314 Sistem nolu Konut Tipli Üzerindeki 21 nolu Bina Sabri Bileyci ye aittir Tanımlı bila tarih ve yevmiyeli muhdesat bilgisi mevcuttur. Ayrıca muhtelif yevmiye tarihli haciz ve ipotek kayıtları mevcut olup ayrıca bilgi için tapu kaydı dosyada mevcuttur.

İMAR DURUMU: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünden 30.09.2015 tarih ve 22860871-310.05-E.3230/12986 sayılı yazılarında:

Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya mahallesi F21C19C1D pafta 1742 ada 3 parsel 07.08.2006 T.Tli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar planında (UİP-6963), blok nizam 4 katlı (BL-4) Konut alanında kalmaktadır. Denilmiştir.

Kıymeti : 2.143.500,00 TL

(Mevcut arsanın değeri: 536.00 x 3500.00 = 1.876.000.00 TL

103 nolu binanın değeri: 162.00 x 500.00 = 81.000.00 TL

105 nolu binanın değeri: 373.00 x 500.00 = 186.500.00 TL

Toplam: 2.143.500.00 TL)

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ki gibi olup tapu kaydı dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 01/08/2016 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 01/09/2016 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/06/2016