Yazdır

T.C. UŞAK 3. İCRA DAİRESİ
2018/111 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak ili, Merkez İlçe, Hacıkadem Köyü, 4384 ada, 8 parselde kayıtlı ana taşınmaz tapu kaydında 494,00 m2 alanlı Arsa olarak gözükmekte olup, Atatürk Caddesi (Ankara-İzmir Devlet Karayolu)nun 200 m. kuzeyinde ve köy ulaşım yolu üzerindedir. Tapu kaydında arsa niteliğinde bulunmasına karşın üzerinde inşa halinde natamam iki katlı betonarme karkas bina ve bahçesi mevcuttur.Girişi doğu cepheli ana bina dubleks mimari tarzında, dış duvarları ateş tuğlası ve dekoratif kayrak taştan yapılı,sıvasız, çatısı ahşap üzeri alaturka kiremit örtülüdür. Zemin kat pencere doğramaları renkli PVC, iç duvarları kısmen sıvalıdır. 1.kat pencere doğramaları ile iç ara duvarları yapılmamış durdumdadır. Arka cephede 7,00 m2 alanlı tuğla duvarlı ve ahşap üzeri kiremit örtülü müştemilat binası mevcuttur. Binanın doğu (ön) cephesinde bahçe zemin kotundan itibaren betonarme kolon ve döşeme ile teşkil edilen 42,00 m2 beton teras alanı bulunmaktadır. Terasın alt bölümünün önü açık depo şeklinde düzenlenmiş, üstü ise evin zemin katı ile müştereken kullanılmaktadır. Binanın kuzey yan cephesiyle beraber teras bölümünün 73,00 m2 lik ahşap üzeri alaturka kiremit örtülü veranda niteliğinde yapılmıştır. İki katlı dubleks ev genel itibariyle %70 inşaat seviyesinde bulunmaktadır. Parsel diktörtgen şeklinde, batı-doğu yönünde hafif eğimli bir zemine sahiptir. Kuzeyde kadastal yola,güneyde ve doğuda komşu parsele, batıda ormana cephelidir.Mahallindeki mevcut alt yapı hizmetlerini almakta olup, toplu taşıması Üniversite hattı ile sağlanmaktadır. Kuzeyindeki köy merkezine 900 m., güneyindeki Uşak Üniversitesi Yerleşkesine 1.200 m.,kent merkezi ve sosyal donatı alanına yaklaşık 6,00 km. mesafede olup çevresinde Uşak lisesi,münferit bahçeli binalar ile site konut blokları mevcuttur.
Adresi : Hacıkadem Köyü, 4384 ada, 8 parsel-UŞAK
Yüzölçümü : 494 m2
İmar Durumu : 1/1000 İmar Planı içersinde Ayrık Nizam 11-9,50 m.,E=0,75 yapılaşma şartlarındadır.
Kıymeti : 178.517,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Akbulut Tekstil San.ve Tic. A.Ş.nin 1.derece ipoteği
1. Satış Günü : 03/01/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 28/01/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Şeker Fabrikası yanı Adalet Sarayı 3.İcra Müdürlüğü önü-koridor-UŞAK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2019
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.