Yazdır

T.C.
ÇERKEZKÖY
İCRA DAİRESİ
2017/3557 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Kapaklı İlçe, 636 Ada, 13 Parsel, KAPAKLI Mahalle/Köy, Kapaklı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Karagöz Gölü Üstü Mevkii 636 ada, 13 parsel tapuda 398,00 m2 arsa alanlıdır ve arsa vasıflı taşınmaz üzerinde 3/15 numaralı,24.06.2004 tarih ruhsatlı bodrum+zemin+ 2 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Değerleme konusu parselin topoğrafik olarak düz, geometrik olarak dikdörtgen bir yapısı vardır. Parselin yaklaşık olarak 18 metre genişliği, 22 metre derinliği bulunmaktadır.Bulunduğu bölgede yapılaşma oranı yüksektir. Parsel üzerindeki yapının onaylı projesi ve ruhsatı mevcut olup tapu dairesine başvurulmadığı için kat irtifak tapuları çıkmamıştır.Yolu beton kaplamadır.Bahsi geçen parsel üzerinde bulunan yapının bodrum katı 139,50 m2, zemin katı; 139,50 m2, 1. katı 180 m2 ve 2. katı 180 m2 olmak üzere toplam 639,00 m2 kulanım alanına sahiptir. Zemin katta 2 adet işyeri, 1 katta 2 adet mesken,2 katta 2 adet mesken mevcut olup zemin katta bulunan işyerleri de mesken olarak kullanılmaktadır.Binanın dış cephesi mantolama ile kaplı dış cephe boyalıdır.Merdivenlerin bir kısmı mermer ile kaplı ,bir kısmı kaba olup korkuluk yoktur.Doğalgaz sistemi döşelidir.Ana giriş kapısı demir doğramadır.Koruyucu çatısı yapılmamıştır.Dış cephesi sıvalı olup dış cephe boyası ve koruyucu çatısı yapılmamıştır.
Taşınmazın Arsa Değeri:597.000,00 TL, Yapı Değeri: 306.720,00 TL olmak üzere taşınmazıntoplam değeri903.720,00 TL'dir.Taşınmaz hisselidir.Borçlunun 1/2 Hissesi Değeri 451.860,00 TL olup dosyamız borçlusuna ait 1/2 hissesi satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Bahçelievler Mah. Beyazıt Cad. No:101 (Tapuda Kapaklı Mah. Karagöz Gölü Üstü Mevkii 636 Ada 13 Parsel 1/2 Hisseli Taşınmaz) Kapaklı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 398 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre İkiz Nizam, 4 kat konut imarlıdır.
Kıymeti : 451.860,00 TL (Borçluya ait 1/2 hisse değeri)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 21/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3557 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.