Yazdır
TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Süleymanpaşa/Yavuz Mahallesinde bina mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024824
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Semt-Mahalle : YAVUZ MAH. / ALTINOVA
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/17 Satış
Muhammen Bedeli
:
934,385 TL
Birinci Satış Günü
:
11.09.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
09.10.2019 14:00
Satış Yeri
:
Tekirdağ Adliyesi Satış Memurluğu Odası Kat:-1

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C.TEKİRDAĞ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Dosya No: 2019/17 Satış

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 No'lu Taşınmazın Özellikleri :Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, Barbaros Yalı Mevkiinde kain; 2170 Ada, 8 Parsel nolu, 298,24 m2 yüzölçümlü taşınmaz "ARSA" vasfında olup, 934.385,00 TL muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır.
Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmaz tapu kaydında "ARSA" vasıflı geçmekte olup, üzerinde Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat olmak üzere toplam 5 katlı karkas yapı bulunmaktadır. Taşınmaz her ne kadar Yavuz Mahallesi olarak kayıtlarda geçmekte ise de; fiilen 100. Yıl mahallesi Uğur Mumcu caddesine yakın İtfaiye Sokak üzerinde yer almaktadır. Yakınında Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Meslek Anadolu Lisesi, Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü gibi kamu kurumu ile farklı alanlarda faaliyet gösteren bir çok ticari kuruluş yer almaktadır. Etrafında bir kısmının zemin katı işyeri olan 4-6 katlı konut nitelikli yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşımı kolaydır. Yapının bodrum katı kaba inşaat niteliğinde olup depo olarak kullanılmaktadır. Diğer her bir katta 1 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina yaklaşık 1999 yılında yapılmıştır. Bağımsız bölümler 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet, hol ve balkondan oluşmaktadır. İç kapılar ahşap, pencereler PVC doğrama olup salon ve oda tabanları laminant, diğer alanların tabanları ile ıslak alanların tavana kadar duvarları seramik kaplıdır. Bağımsız bölümlerin duvar ve tavanları plastik boyalı olup bireysel kombili doğalgaz ile ısınmaktadır. Yapının bodrum katı 95,00 m², diğer katların her biri 120,00 m² kullanım alanına sahip, yapı toplam 575,00 m²'dir.
İmar Durumu : Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 20/06/2019 tarih ve 73981041-310-7420-5398/9184 sayılı yazıları ile taşınmazın uygulama imar planında ayrık nizam 5 kat konut alanında kalmakta olduğu ve parselin yola terkinin mevcut olduğu bildirilmiştir.
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 09/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 No'lu Taşınmazın Özellikleri :Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Naip Mahallesi, Ova Mevkiinde kain; 124 Ada, 8 Parsel nolu, 3.127,03 m2 yüzölçümlü taşınmaz "TARLA" vasfında olup, topoğrafik olarak %0-2 eğimli, killi-tınlı toprak bünyeye sahip, tarımsal amaçla kullanılıp, makineli tarıma elverişli kuru tarım arazisidir. Taşınmaz yerleşim yerine 1200-1400 mt. mesafede ve ulaşımı kolay olup, 136.213,43 TL muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır.
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 09/10/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 No'lu Taşınmazın Özellikleri : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Naip Mahllesi, Mezarlık sırtı (Balkandere) Mevkiinde kain; 182 Ada, 112 Parsel nolu, 2.404,17 m2 yüzölçümlü taşınmaz " BAĞ" vasfında olup, topoğrafik olarak %2-4 eğimli, killi-tınlı toprak bünyeye sahip,tarımsal amaçla kullanılıp, makineli tarıma elverişli kuru tarım arazisidir. Taşınmaz yerleşim yerine 900-1100 mt. mesafede ve ulaşımı kolay olup, 194.646,44 TL muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır.
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 09/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Tekirdağ Adliyesi Satış Memurluğu Odası Kat:-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 No'lu Taşınmazın Özellikleri :Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Naip Mahallesi, Mezarlık sırtı (Balkandere) Mevkiinde kain; 182 Ada, 114 Parsel nolu, 2.241,72 m2 yüzölçümlü taşınmaz "BAĞ" vasfında olup, topoğrafik olarak %2-4 eğimli, killi-tınlı toprak bünyeyesahip,tarımsal amaçla kullanılıp, makineli tarıma elverişli kuru tarım arazisidir. Taşınmaz yerleşim yerine 800-1000 mt. Mesafede ve ulaşımı kolay olup, 119.747,01 TL muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır.
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 09/10/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
KDV Oranı : %18 (Tüm taşınmazlar için)
Satış Yeri : Tekirdağ Adliyesi Satış Memurluğu Odası Kat:-1 (Tüm taşınmazlar için)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/17 Satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları,
İşbu ilan tebligat yapılmayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.10/07/2019 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.