Yazdır
ÇARŞAMBA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Salıpazarı/Bereket Mahallesi'nde bina hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇARŞAMBA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00970134
Şehir : Samsun / Salıpazarı
Semt-Mahalle : BEREKET MAH. / SALIPAZARI
: 390
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 29.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/2497 ESAS
Muhammen Bedeli
:
48,831 TL
Birinci Satış Günü
:
14.05.2019 14:15
İkinci Satış Günü
:
11.06.2019 14:15
Satış Yeri
:
Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Bulvarı Çarşamba Adliyesi Yanı Saski Şube Müdürlüğü 3. Kat (Çarşamba İcra Dairesi) Çarşamba / Samsun

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ÇARŞAMBA
İCRA DAİRESİ

2016/2497 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Salıpazarı İlçe, 269 Ada, 111 Parsel, BEREKET Mahalle/Köy, Parselin Salıpazarı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre söz konusu parselin Salıpazarı Belediyesi İmar Planında Bitişik Nizam Beş Kat (B-5) konut alanına tahsisli olduğu belirtilmiştir. Bu parsel mahallenin merkezi sayılabilecek yerlerinden birinde olup meskun bir alanda yer almakta olup ilçenin merkezine de yürüme mesafesindedir. İlçenin meydanına 200 m kuşuçuşu mesafededir. Salıpazarı Belediyesi ve Samsun B.Şehir Belediyesinin hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazda yol, altyapı, elektrik, çöp hizmetleri vardır. Yanında ve çevresinde market, bina mevcuttur. Parsel üzerindeki bina beş katlı betonarme karkas inşaat tarzında bir yapıdır. Zemin kat 90 m2 ve diğer her kat 115 m2 olmak üzere toplam 550 m2 alana sahiptir. Yapı kaba inşaat halinde olup betonarmesi bitirilmiş duvarları örülmüş durumdadır yapıda başka imalat yapılmamıştır. Parsel üzerindeki diğer bina beş katlı betonarme karkas inşaat tarzında bir yapıdır. Zemin kat 70 m² ve diğer her kat 80 m² olmak üzere toplam 390 m² alana sahiptir. Yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yapı çatılıdır. Taşınmazın 1/16 hissesi satılıktır.
Adresi : Bereket Salıpazarı / Samsun
Kıymeti : 48.831,09 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Bulvarı Çarşamba Adliyesi Yanı Saski Şube Müdürlüğü 3. Kat (Çarşamba İcra Dairesi) Çarşamba / Samsun

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Salıpazarı İlçe, 269 Ada, 112 Parsel, BEREKET Mahalle/Köy, Parselin Salıpazarı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre söz konusu parselin Salıpazarı Belediyesi İmar Planında Bitişik Nizam Beş Kat (B-5) konut alanına tahsisli olduğu belirtilmiştir. Parsel üzerinde bir adet 5 katlı betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmaktadır. Parselin yola terk alanı yoktur. Parselin komşu parsellerle şuululuk durumu bulunmamaktadır. Bu parsel mahallenin merkezi sayılabilecek yerlerinden birinde olup meskun bir alanda yer almakta olup ilçenin merkezine de yürüme mesafesindedir. İlçenin meydanına 200 m kuş uçuşu mesafededir. Salıpazarı Belediyesi ve Samsun B.Şehir Belediyesinin hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazda yol, altyapı, elektrik, çöp hizmetleri vardır. Yanında ve çevresinde market, bina mevcuttur. Beş katlı betonarme karkas inşaat tarzında bir yapıdır. Zemin kat 140 m² ve diğer her kat 155 m² olmak üzere toplam 760 m² alana sahiptir. Yapının dış cephesinin 1.katı sıvalı ve boyalı, kalan kısmı sıvasız ve boyasızdır. Dış cephe doğramalarının büyük kısmı pvc doğramadır. Yapı çatılıdır. Taşınmazın 1/16 hissesi satılıktır.
Adresi : Bereket Salıpazarı / Samsun
Kıymeti : 33.274,87 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Bulvarı Çarşamba Adliyesi Yanı Saski Şube Müdürlüğü 3. Kat (Çarşamba İcra Dairesi) Çarşamba / Samsun

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Salıpazarı İlçe, 269 Ada, 113 Parsel, BEREKET Mahalle/Köy, Parselin Salıpazarı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre söz konusu parselin Salıpazarı Belediyesi İmar Planında Bitişik Nizam Beş Kat (B-5)konut alanına tahsisli olduğu belirtilmiştir. Parsel boş durumda olup üzerinde yapı bulunmamaktadır. Parselin yola terk alanı vardır. Parselin komşu parsellerle şuululuk durumu bulunmamaktadır. Bu parsel mahallenin merkezi sayılabilecek yerlerinden birinde olup meskun bir alanda yer almakta olup ilçenin merkezine de yürüme mesafesindedir. İlçenin meydanına 200 m kuş uçuşu mesafededir. Parsel tapu kaydında arsa niteliği taşımaktadır. Salıpazarı Belediyesi ve Samsun B.Şehir Belediyesinin hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazda yol, altyapı,elektrik, çöp hizmetleri vardır. Yanında ve çevresinde market, bina mevcuttur. Taşınmazın 1/8 hissesi satılıktır.
Adresi : Bereket Salıpazarı / Samsun
Kıymeti : 14.146,87 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Bulvarı Çarşamba Adliyesi Yanı Saski Şube Müdürlüğü 3. Kat (Çarşamba İcra Dairesi) Çarşamba / Samsun

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2497 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.