Yazdır
MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Toroslar'da 241 m² 2 katlı bina icradan satılıktır

MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01137526
Şehir : Mersin / Toroslar
Semt-Mahalle : ÇAVUŞLU MAH. / ÇAVUŞLU
: 241
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 25.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/360 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
297,980 TL
Birinci Satış Günü
:
07.05.2020 11:25
İkinci Satış Günü
:
05.06.2020 11:25
Satış Yeri
:
Mersin Adliyesi Zemin Kat Z-20 Akdeniz/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. MERSİN 4. İCRA DAİRESİ
2019/360
TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 1852 Parsel,Arsa niteliğindeki taşınmaz satışa çıkartılmıştır.Kıymet takdirine konu taşınmaz parsel kareye yakın dikdörtgen şeklinde geometrik yapıda olup, parselin kuzeyi 85119. Sokağa cepheli olup diğer cepheleri komşu parsellere cephelidir. Parsel üzerinde zemin+2 normal katla yapı bulunmaktadır. Binanın dış yüzeyi sıvalı ancak boyasız olup, giriş kapısı demir doğrama, giriş sahanlığı yer döşemeleri ile merdiven basamakları karo mozaik döşeme, ortak alan duvar hacimleri kara sıvalı olup merdiven korkulukları yoktur. Binanın zemin katı dükkan amaçlı kullanılmakta olup normal katları ise mesken amaçlı kullanılmaktadır. Dükkan giriş bölümü oluklu sac şeklinde daraba olduğu, yer döşemeleri seramik döşeme, duvar hacimleri sıvasız ve boyasız vaziyettedir. Katın aktif kullanılmadığı görülmüştür. Kat brüt: 94,00 m² hacimlidir. Binanın 1. Normal kat giriş kapısı amerikan panel kapı doğrama, iç kapıları Amerikan panel kapı+basit panel kapı doğrama, pencereleri sert pvc+basit ahşap doğrama, yer döşemeleri seramik döşeme, ıslak zemin yer döşemelerin tamamı ile duvarlarının hacimlerinin büyük bölümü seramik kaplama, diğer duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalı olup mutfak altı ve üstü dolapları takılı vaziyettedir. Katın borçlu maliğin kardeşi tarafından ikametgah amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Kat brüt: 104,00 m² hacimlidir. Binanın 2. Normal kat giriş kapısı amerikan panel kapı doğrama, iç kapıları ile pencereleri basit ahşap doğrama, yer döşemeleri seramik döşeme, ıslak zemin yer döşemelerin tamamı ile duvarlarının hacimlerinin büyük bölümü seramik kaplama, diğer duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalı olup mutfak altı ve üstü dolapları takılı vaziyettedir. Katın kiracı tarafından ikametgah amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Kat brüt: 104,00 m² hacimlidir. (Akdeniz Belediyesi ruhsat bölümde yapılan görüşmede konu parsel üzerindeki yapıların ruhsatsız olduğu bilgisi verilmiştir. Ayrıca bölgenin imar durumuna bakıldığında son katın da imara aykırı olduğu görülmektedir.)Taşınmazın brüt: (94,00 m² + 104,00 m² + 104,00 m²) 302,00 m², net: (302,00 m² / 1,25) 241,60 m² hacimlidir. YAPI DEĞERİ:Parsel üzerindeki yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın III Sınıf A Grubu yapı sınıfı içinde yer almakta olup, 2019 yılı listeye göre yapı m² maliyeti: 980,00 TL olup, zemin katta eksik + yıpranma oranı % 35, 1. normal katta yıpranma oranı % 15, 2. Normal katta yıpranma oranının ise % 25 seviyesinde olabileceği kanaatine varılmıştır. Buna göre;Yapı Değeri: (94,00 m² x 980,00 TL/m² x (1 - 0,35)) + (104,00 m² x 980,00 TL/m² x (1 - 0,15)) + (104,00 m² x 980,00 TL/m² x (1 - 0,25)) = 222.950,00 TL hesap edilmiştir. ZEMİN DEĞERİ:Yukarıda özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, geometrik yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında beher m² değerinin: 500,00 TL/m² olabileceği, Buna göre;
Zemin Değeri : 150,06 m² x 500,00 TL/m² = 75.030,00 TL hesap edilmiştir.
ZEMİN DEĞERİ :75.030,00 TL
YAPI DEĞERİ :222.950,00 TL
---------------------
TOPLAM : 297.980,00 TL olabileceği hesap edilmiştir.
Adresi : Çukurova Mahallesi 85119 Sokak No: 24Toroslar / MERSİN
Arsa Yüzölçümü : 150,06 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Serbest Nizam 2 (S-2) Kat inşaat yoğunluklu Konut Alanına isabet ettiği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 297.980,00 TL ,

KDV Oranı : %18 ,

Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 07/05/2020 günü 11:25 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 05/06/2020 günü 11:25 - 11:35 arası
Satış Yeri : Mersin Adliyesi Zemin Kat Z-20 Akdeniz/MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/360 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.