Yazdır

T.C.İSTANBUL ANADOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2014/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 2409 Ada, 9 Parsel, BULGURLU Mahalle/Köy, taşınmazın üzerinde 2 adet bitişik betonarme bina bulunmaktadır. 16 nolu bina imar affından yararlananrak alınan ruhsat ve iskanı mevcut olup 25/12/1985 tarihli belgeye göre bina kısmi bodrum ve zemin kattan oluşmakta olup bodrum katında kömürlük mevcuttur. bina mevcutta : bodrum, zemin , 2 kat olmak üzere toplam üçbucuk kattan ibarettir. taşınmazın iskanlı inşaat alanı 86 m2 kısmi bodrum alanı ise 40 m2 diğer katların toplamı 196m2 toplam inşaat alanı 322 m2 dir. binanın dışcephe izalosyonun yapılmadığı binadan öncephesine beton duvar üstü demir parmaklığın bulunduğu binanın öncephesinde normal katlarda balkon bulunduğu ısınmamın soba ile sağlandığı tespit edilmiştir. iskanlı yaklaşık 31 diğer bölüm 30 yaşındadır.
18 nolu bina imar affından yararlanarak alınan ruhsat ve iskanı mevcut olup 10/06/1985 tarihli belgeye göre binanın inşaat alanı 285 m2 olup taşınmaz 3 katlıdır. bina mevcutta bodrum, zemin , 4 kat olmak üzere toplamda 5 kattan ibaret olup son iki katının (yaklaşık 213 m2) kaçak olduğu tespit edilmiştir. binanın her katında birer adet dairenin mevcut olduğu son iki katın inşaatının henüz tamamlanmadığı binanın dışcephe izalosyonun yapılmadığı binanın öncephenin demir kapının olduğu normal katlarda balkon bulunduğu ısınmanın doğalgaz kombi kalorifer sistemi ile sağlandığı tespit edilmiştir. bina yaklaşık 32 yaşındadır. taşınmazın bahçesinde iki adet asma 2 adet ayva 1 adet hanımeli 1 adet defne ağacı ile 4 adet gül dikili bulunmaktadır.
Adresi : İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bestekar Çinuçen Tanrıkorur Cad. Sincap Sok. 16-18 No
Yüzölçümü : 279,04 m2
İmar Durumu : 9 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 13/02/2008 tasdik tarihli örnek , esatpaşa ünalan fetih mahalleri revizyon uygulama imar planında H: 2 kat irtifada kitlesi belirlenmiş ve blok nizam yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 882.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.