Yazdır

T.C. GEREDE İCRA DAİRESİ
2019/91 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Bolu ili, Gerede ilçesi, Demirciler mah. (Yenimahalle) 467 ada, 10 nolu parselde kayıtlı tapu kaydına göre ana taşınmaz niteliği iki katlı betonarme ev ve arsası, 521,00 m² yüzölçümündeki zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm mesken satılacaktır.Ev iki katlı betonarme olarak yapılmıştır.Dışı sıvalı ve boyalı olup dış ısı yalıtımı yoktur.Zemin kat ve birince katın girişleri aynı giriş bölümündedir ve apartman giriş korkulukları ve değerlemeye konu dairenin giriş kapısı ahşaptır.Satışı yapılacak olan 1 nolu bağımsız bölüm meskenin pencere doğramaları ahşap ve bakımsızdır.Daire 3 oda 1 salon, tuvalet, banyo ve mutfaktan müteşekkildir.Binada doğalgaz bağlantısına rağmen dairenin ısınma sistemi sobalıdır. Doğalgaz meskenin ocağında kullanılmaktadır.Bina yaklaşık 15 yıllık bir yapıdır.Dairenin taban alanı takriben brüt 138,00 m² dir. Taşınmaz ilçe merkezinde verilen alt yapı, kanalizasyon, elektrik, su hizmetlerinden yararlanabilmektedir.Taşınmazın arsa payı 50/100 dür.Taşınmaz Gerede ilçe sınırları içerisinde olup Yenimahalle Orta Okuluna 150 m. Kaymakamlık binasına 1400 m. Belediyeye 1200 m. yaklaşık mesafedelerdedir. Taşınmazın adresi:Demirciler Mah (Yenimahalle) Avşar sk. No:17/1 Bolu/Gerede
İmar Durumu :Gerede Belediye Başkanlığı 10/05/2019 tarih ve 30004812-115.02.01-E.1026 sayılı yazısı ekindeki gibidir
Kaydındaki Şerhler : 01/11/2019 tarihli güncel tapu takyidatındaki gibidir
Kıymeti : 170.113,20 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü: 24/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 21/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Belediye Başkanlığı Toplantı ve Nikah Salonu Gerede/Bolu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/91 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Önemli Not. Hazırlanacak olan taşınmaz açık artırma ilan ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde yapılacak olan belediye ilanı, gazete ilanı ve elektronik ortamdaki ilanın ilgililerine İİK 127. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır.Taşınmazların mevcut durumdaki ayıplarından, kadastro, imar ve tapu kaydındaki eksiklik ile ayıpların olması halinde müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.