Yazdır
İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ataşehir Küçükbakkalköy'de 5 katlı bina icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077648
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Semt-Mahalle : KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. / KÜÇÜKBAKKALKÖY
Kat Sayısı : 5
Bir Kattaki Daire : 1
: 285
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/720 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.12.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
07.01.2020 10:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ

2019/720 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışı yapılmasına karar verilen İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mah. 2040 ada, 9 parselde kayıtlı 4 katlı katı arası ilaveli betonarme bina ve arsası vasıflı 97,00 m2 olan taşınmaz satılacaktır. Taşınmaz bodrum+ zemin+ 2 normal kat+ çatı kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Projesinde net 49 m², brüt 56 m² alanlı olan bodrum katında spor odası, depo, wc, tesisat odası ve merdiven kovası, net 49 m², brüt 56 m² alanlı olan zemin katında bina girişi, çalışma bölümü, giriş holü ve merdiven kovası, net 61 m², brüt 70,07 m² alanlı olan 1.normal katında salon, açık mutfak ve merdiven kovası,net 61 m², brüt 70,07 m² alanlı olan 2.normal katında oda, duş+wc ve merdiven kovası, net65 m², brüt 75,17 m² alanlı olan çatı katında ise hobi odası, wc, teras ve merdiven kovası hacimleri bulunmakta olup bahse konu yapı toplamda 5 katlı, net285 m², brüt 327,31 m² inşaat alanlı ve 1 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi projesinde yapının Mücella Sokak cephesine göre sol tarafından zemin kat seviyesinden yapılırken yerinde bina girişinin yapının Mücella Sokak cephesine alındığı ve camlı demir kapı ile yapıldığı tespit edilmiştir. Yapıda giriş holü ve merdivenler mermer, merdiven korkulukları demir malzemedir. Yapıda katlar arası geçişler merdivenler ile sağlanmaktadır. Yapının dış cephesi dış cephe kaplamasıdır. Yerinde yapılan incelemede konu parsel üzerindeki yapının bodrum ve zemin kat seviyelerinin konu parsele komşu olan 2040 ada 8 parseldeki başka bir yapının bodrum ve zemin kat seviyesi ile birleştirildiği görülmüştür. Parsel üzerindeki yapının iç hacimlerinde kullanım amacına yönelik olarak değişiklikler yapıldığı belirlenmiş ve yapının ofis olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Parsel üzerindeki yapı kat , konum ve alan olarak projesine uygundur (8 parseldeki yapı ile birleştirilen bodrum ve zemin kat seviyelerindeki , 8 nolu parseldeki yapıya ait hacimler dikkate alınmamıştır). Parsel üzerindeki yapının pencerelerin alüminyum malzeme olduğu görülmüştür. Yapıda ofis zeminleri kısmen ahşap kaplı, kısmen ise seramik kaplıdır. Tüm duvarlar ise sıva üzeri plastik boyalıdır. Wc hacimlerinde duvarlar ve zemin seramik kaplı olup wclerde lavabo ve klozet bulunmaktadır.Mutfak hacminde zemin seramik kaplı duvarlar ise kısmen sıva üzeri plastik boyalıdır. Mutfak hacminde mutfak tezgahı ve mutfak dolapları bulunmaktadır. Yapıda iç kapılar ahşap malzeme , dış kapı ise camlı demir malzemedendir.

Adresi : Küçükbakkalköy Mah. Mücella SokakNo: 20 Ataşeh0ir/İSTANBUL
Yüzölçümü : 97,00 m2
Arsa Payı :--
İmar Durumu : Ataşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.08.2019 tarih, 86331274-622.03-E.685/17758 sayılı yazısına göre; İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2040 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz; 18.01.1994- 19.03.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy Mahallesi uygulama revizyon imar planında, plan ile verilmiş blok ölçülerinde H:9.50 İrtifalı, Blok Nizam, Konut Alanında kalmakta iken, bu bölgeye ait İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 16.12.2016 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy, İçerenköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı ve 21.11.2018 t.t’li 1/5000 ölçekli plan tadilatında ise bahse konu parsel K2 Rumuzlu Konut Alanında ve Park Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidtir.

1. Satış Günü : 11/12/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/720 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.