Yazdır
ADANA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adana Yüreğir'de 3 katlı bina (1/6 hissesi) icradan satılıktır

ADANA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118688
Şehir : Adana / Yüreğir
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / KARŞIYAKA
Kat Sayısı : 3
Bir Kattaki Daire : 1
Isıtma : Soba
: 510
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA YENİGÜN 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/12042 ESAS
Muhammen Bedeli
:
70,425 TL
Birinci Satış Günü
:
25.02.2020 11:30
İkinci Satış Günü
:
23.03.2020 11:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANAMezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ADANA
6. İCRA DAİRESİ

2014/12042 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, 9250 Ada, 83 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, Müdürlüğümüz dosyasından Hacizli ve Mahkemece Cebri icra ve Satış Yetkisi Verilen Taşınmaz; Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet (Yamaçlı) mahallesi 9250 ada 37 parsel (01/03/2017 tarihli imar işlemi ile taşınmaz 9250 ada 83 parsel ve 9696 ada 10 parsellere taşınmıştır. Şu an borçluya ait hisse miktarı Cumhuriyet Mahallesi 9250 Ada 83 parselde görülmektedir.) parsel içerisinde 634. sokak No:39 adresinde kayıtlı taşınmaz, Karataş Bulvarının 300 metre doğusunda, Adana Taş Köprünün 1000 metre güney doğusunda, Süleyman Vahit cad. 700 metre batısında, Optimum Avm ve Girne Bulvarı Optimum Kavşağının 1300-1400 metre güneyinde olup taşınmazın etrafı genellikle gecekondu şeklinde çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu konut alanı ile çevrili sakin bir bölgededir. Satışa sunulan 9250 ada 83 (eski 37) parsel 249 metrekare toplam alana sahip içerisinde halihazırda zemin + 2 normal kat bulunmakta olup borçlu müşterek kullandığı taşınmaz, zemin (170,00 metrekare) + 1. kat (170,00 metrekare) + 2. kat (170 metrekare) = 510,00 metrekare toplam brüt oturum alanına, 340 metrekare net oturum alanına sahip ayrık nizam betonarme bina olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu (zemin + 2 normal kat) taşınmazda yapılan ölçümlerde zemin kat 170 metrekare brüt 100 metrekare net alana sahip, 1. ve 2. katlar 120 şer metrekare net alana sahip ve taşınmazın tamamının konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Zemin kat taban oturumu 170 metrekare olarak hesaplanmış olup müşterek alan içerisinde konut olarak kullanılmaktadır. zemin kat 2 oda, salon, antre, hol, mutfak, banyo, tuvaletten oluşmaktadır. Avlu kapısı ve bina kapısı demir, zemin kat giriş ahşap kapı, iç kapılar ve pencereler ahşap, pencere korkulukları demir, duvarlar sıvalı boyalı, yerler mala perdahlı şap, ıslak zeminde yerler seramik, mutfakta yerler şap, mutfak tezgahı mermer, mutfak tezgah üstü fayans kaplama ve mutfak dolabı, banyo ve tuvalette yerler seramik, duvarlar fayans kaplama şeklinde yapılmıştır. Dairenin elektrik ve su tesisatı faal olup soba ile ısıtılmaktadır. 1. Kat taban oturumu 170 metrekare olarak hesaplanmış olup müşterek alan içerisinde konut olarak kullanılmaktadır. 1. kat 3 oda, 1 salon, antre, hol, 1 mutfak 1 banyo, 1 tuvalet, çamaşırlık-ardiye ve balkondan oluşmaktadır. Zemin kattan beton merdivenle 1. kata çıkılmakta, merdivenler demir korkuluklu, 1 kat giriş kapısı ahşap, iç kapılar ve pencerelerin bir kısmı pvc kaplama, bir kısmı ahşap, pencere korkulukları demir, duvarlar sıvalı boyalı, yerler karo, mutfakta yerler karo, mutfak tezgahı fayans, mutfak tezgah üstü fayans kaplama ve mutfak dolabı, banyo ve tuvalette yerler seramik duvarlar fayans kaplama şeklinde yapılmıştır. Dairenin elektirik ve su tesisatı faal olup soba ile ısıtılmaktadır. 2. kat taban oturumu 170 metrekaree olarak hesaplanmış olup müşterek alan içerisinde konut olarak kullanılmaktadır. 2. kat 3 oda 1 salon, antre, hol, 1 mutfak 1 banyo, 1 tuvalet çamaşırlık - ardiye ve balkondan oluşmaktadır. 1. kattan beton merdivenle 2. kata çıkılmakta merdiven demir korkuluklu, 2. kat giriş kapısı ahşap, iç kapılar ve pencereler ahşap, duvarlar sıvalı boyalı, yerler karo, ıslak zeminde yerler karo seramik, mutfakta yerler karo, mutfak tezgahı fayans, mutfak tezgah üstü fayans kaplama ve mutfak dolabı banyo ve tuvalette yerler seramik duvarlar fayans kaplama şeklinde yapılmıştır. Dairenin elektrik ve su tesisatı faal olup soba ile ısıtılmaktadır. İLGİLİ TAŞINMAZIN 1/6 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.
Adresi : Yamaçlı Mahallesi 634 Sokak No:39 Yüreğir / ADANA
Yüzölçümü : 249 m2
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Müdürlüğümüz dosyasındaki Yüreğir ilçe belediyesine ait 13/12/2017 Tarihli Yazıda 3427 Sayılı İmar Çapına Göre (A-3) Ayrık 3 Katlı Olduğu Görülmektedir.
Kıymeti : 70.425,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/12042 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.