Yazdır
KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Meram'da mandıralı çiftlik icradan satılıktır (çoklu satış)

KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093543
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : ALAKOVA MAH. / LALEBAHÇE
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1339 Esas
Muhammen Bedeli
:
2,400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
20.02.2020 15:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ
2018/1339 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 38167 Ada, 14 Parsel, ALAKOVA Mahalle/Köy, Mandıralı çiftlik vasfında olan taşınmaz satışa çıkarılan diğer 15 numaralı parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Satışa konu 14 numaralı parsel üzerinde;

A) KARKAS İKİ KATLI BİNA DEPO VE LOJMAN: 83,46 m2 alanlı zemin katı depo olarak kullanılan karkas iki katlı bina bulunmakta, üst kat lojman olarak kullanılmaktadır. Lojman 3 oda ve antreden oluşmaktadır.

B)TAŞ DUVARLI AHIR: 417 m2 den oluşmakta, mantar üretim yeri olarak kullanılmıştır. Duvarları taş duvar üzeri ahşap makas üzeri beton kiremit, zemin beton, kapılar ve pencereler demir doğramadır. C)AÇIK KESİMHANE: 155 m2 alanlı, üzeri çelik ve galvanizli konstrüksiyon ile kesim için malın geldiği ve kesildiği, yüzme ve parçalama işleminin yapılabildiği tesis iken, şu an kısmi eksiklikler vardır. Zemin beton, çatısı galvanizli saçtan kaplıdır.

D)AÇIK AHIRA BİTİŞİK BUZAĞILIK: 270 m2 alanlı, buzağı yetiştirmek için kullanılmıştır. Ahırın kapıları ve pencereleri demir doğrama olup, zemin beton, duvarları briket sıvalı, duvarı üzeri ahşap makas üzeri kiremittir.

E) AÇIK AHIR: Zemin betonu mevcut, üzeri sökülmüştür. 290 m2 ve 15 parsel üzerinde 2200 m2 alanlı üzeri örtülü hayvan yetiştirmek üzere yapılmış kısım keşif sırasında üstü sökülmüş, zemin betonu durmaktadır.

F) LOJMANLAR: Zeminde 176 m2 brüt, üst kat 150 m2dir. Kapıları pencereleri ahşap, odaların tabanları tahta, duvarları ve tavanları sıva üzeri boyalıdır.

G) DEPOLAR (AÇIK-KAPALI): Zeminde 500 m2 brüt alana sahiptir. Zeminleri beton kaplama, üzerleri çinko kaplama, duvarları taş ve briket olarak yapılmıştır.

H) 2 KATLI BAHÇELİ BALKONLU EV: Zeminde 156 m2 kullanım alanı olan çevresinde demir doğruma korkuluklarla teras 180 m2 ve 20 m2 depo tandır evi alanı vardır. Zemin katın üstünde 80 m2 daire, alt kata ilave olarak yapılmıştır. Bina dış duvarları sıva üzeri boyalıdır.

I)KÜMESLER: İki adet tuğla duvar üzeri sıvalı ve ön cephelerinde kafes teli ile korumalı olan kümesler 2X65 m2 kullanım alanı olan, beton üzeri kiremit kaplamadır. Kısmen 1000 m2 ye bir ev, kısmen yol ve park ve akaryakıt servis istasyonu alanına isabet etmektedir. Kadastro parseli konumundadır. Parselin 2611 m2 lik bölümü 100 m2ye bir ev olan TAKS: 0,20 ve KAKS: 0,40 olan alandadır. Üzerinde 2 katlı ev ve kümesler konut alanında kalmaktadır. (Parsel 8421,06 m2 lik alana sahip olup, sunulan bilirkişi raporunda iki katlı evin imar arsası içinde kalarak 2611 m2 lik kısmı imar içinde olması ve kalan alanının PETROL İSTASYONU için DOP (düzenleme ortaklık payı) olarak kullanılacağı, mevcuttaki kullanım alanının tamamının kendine ait olmayacağı belirtilmiştir.)
Adresi : Alakova Mah.Kaş Caddesi,No:234 MERAM/KONYA
Yüzölçümü : 8.421,06 m2
İmar Durumu : Kısmen 1000 m2ye bir ev, kısmen yol ve park ve akaryakıt servis istasyonu alanına isabet etmektedir. Kadastro parseli konumundadır. Parselin 2611 m2 lik bölümü 100 m2ye bir ev olan TAKS: 0,20 ve KAKS: 0,40 olan alandadır.
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 30.07.1993 T.itibaren 150.000 TL,sinden 7 yıl müd.Ali oğlu Salim KAYA lehine kira şerhi(17.08.1993 T.Yev:4661)
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 20/02/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 38167 Ada, 15 Parsel, ALAKOVA Mahalle/Köy, Mandıralı çiftlik vasfında olan taşınmaz satışa çıkarılan diğer 14 numaralı parsel ile birlikte kullanılmaktadır Satışa konu 15 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde;

A) AÇIK AHIR: 290 m2 si 14 parselde bulunan 2200 m2 alanlı, üzeri örtülü hayvan yetiştirmek üzere yapılmış kısım, keşif sırasında çelik yapı ve saç örtü kaldırılmış, yerinde beton taban vardır.

B) AHIR: 550 m2 alana sahip ahır, at yetiştirmek üzere yapılmış olup, duvarları taş duvar üzeri ahşap, tavanı ahşap üzeri kamış ile yalıtım yapılmış, üzeri saç kaplamalı olup beton zeminlidir. C)SÜT SAĞIM ALANI: Parsel içinde yer alan süt sağım tesisi içindeki makinalar sökülmüş, 446 m2 çardak olarak yapılmış sonradan ihtiyaç halinde süt sağımı ve depolama amacına uyarlanmış olup, duvarları taş, üzeri 2 m fayans çatısı ahşap, tavanı ahşap üzeri kamış ile yalıtım yapılmış üzeri kiremit kaplama, zemini beton kaplamadır. 2,50X7,00 m ebatlı bir metre çukuru vardır. Bu alan içinde bölümü olan süt soğutma ve depolama hidrofor tesisatları vardır.

D) ZEMİN KATI FIRIN, ÜST KATI LOJMAN: Anayol tarafında etliekmek fırını, taban ve duvarları fayans kaplama olan bölünmüş duvar ve fırın arkasında hamurhane kısmı olan yer mevcutta boş ve kullanılmamakta olup, alanı 50 m2dir. Fırın arkasından çardak bahçesine girilen lojman merdiveninin sağ tarafında kapısı, penceresi demir doğrama olan 46 m2 alanlı, zemini beton, tavan döşemesi beton olan atölye mevcuttur.Lojman kısmı 103 m2 brüt alana sahiptir. 3 oda wc banyo ve mutfaktan oluşmaktadır. Kapıları amerikan panel, pencereleri PVC odaların tabanları tahta, duvarları ve tavanları sıva üzeri boyalıdır.

E) AÇIK AHIR: 1326 m2 alanlı olup, açık hayvan yetiştirmek üzere yapılmıştır. Yemleme ve toplanma alanları demir doğrama ile bölünmüştür. Zemini beton, üzeri galvanizli saç makastır. Parsel kısmen AKARYAKIT, LPG SATIŞ İSTASYONU VE TİCARET ALANI, kısmen yol ve park alanına isabet etmektedir. Kadastro parseli konumundadır. Parselin 6521 m2 lik bölümü petrol olan ve EMSAL: 0,50 olan alanı H: 7,50 M lik imar durumuna isabet etmektedir. Üzerinde muhtelif çardak, lojman binaları ve fırın bulunmaktadır.
Adresi :Alakova Mah.Kaş Caddesi,No:234 MERAM/KONYA
Yüzölçümü : 7.213,14 m2
İmar Durumu : Kısmen AKARYAKIT, LPG SATIŞ İSTASYONU VE TİCARET ALANI, kısmen yol ve park alanına isabet etmektedir. Kadastro parseli konumundadır. Parselin 6521 m2 lik bölümü petrol olan ve EMSAL: 0,50 olan alanı H: 7,50 M lik imar durumuna isabet etmektedir.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Atila Çoktalaş lehine 1 yıllığı(1.000.000 TL.) Bedelle 10 yıllığına kira şerhi(11.10.1995 Y:5012)
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 20/02/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1339 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.