Yazdır

T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2018/2114 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Muhacırosman Mahallesi, Şarkoklar Mevkii, 129 Ada, 18 Parsel, (106 Ada,54 Parsel Eski)Tarla ve Fıstıklık
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Taşınmaz konum olarak Gaziantep ili güneybatısında, Burç Karakuyu Köyü güneyinde , Yeşil Köy kuzeydoğusunda, Sarıt Köyünün kuzeybatısında ve bağlı bulunduğu Muhacirosman Mahallesi kuzeyinde yer almaktadır.Bölge genel olarak tarımsal nitelikli arazilerden oluşmakta olup, köy yerleşim alanları dışında herhangi bir altyapı bulunmamaktadır.
Parsel kuzey güney istikametinde 634 m uzunluğunda ve aynı istikamette %6 eğimlidir. Taşınmaz alanları farklı verim kabiliyetine göre dikili ve ekilidir.Taşınmazın 6500 m2 3. Sınıf kuru tarım arazisi, 749,60 m2 si 2. Sınıf kuru tarım arazisi, 9850 m2 si 1. Sınıf kuru tarım arazisi, 4500 m2 si 2. Sınıf sulu tarım arazisi, 18250 m2 si 1. Sınıf sulu tarım arazisidir.Toplam tarım arazi Bedeli: 1.583.772,50 TL dir.
Taşınmaz üzerinde;
2 katlı Ev: Parselin kuzeyinde 2 katlı yığma kargir ev bulunmakta olup binanın zemin katının 150 m2 normal katının 160 m2 olmak üzere toplam 310 m2 büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir.Binanın zemin katında depo ve müştemilat mevcut iken normal katında ise biri 3 oda mutfak banyo-Wc hacimlerinden diğeri 2 oda mutfak ve banyo wc 2 adet meskenin bulunduğu tespit edilmiştir.Bina yaklaşık 15 yıllık tır.
Ahır:2 katlı evin batısıda brüt 700 m2 büyüklüğünde e çelik konstrüksiyon yapı tarzında inşa edilmiştir. Te hacimde oluşan yapı çelik konstrüksiyon kolonlara çelik makaslar oturtularak oluşturulmuş makas üstleri trapez saç ile kaplanarak oluşturulmuştur.Binanın duvarları trapez saç ile briket duvardır.Bina yaklaşık 15 yıllıktır.
Yem Deposu:Ahırın yan tarafında bulunan bina karma yapı tarzında brüt 155 m2 olup betonarme direklere çelik makas oturtularak yapılmıştır.Bina yaklaşık 15 yıllıktır.
Ocaklık:Evin ön kısmına yapılmış olup 15 m2 büyüklüğünde basit yığma yapı tarzında inşa edilmiştir. Duvarları sıvasızdır. Yaklaşık 15 yıllıktır.
Natamam Bina:Parselin kuzey cephesine subasmanı şeklinde yapılan bina 135 m2 alanlı olup subasman ve temeli yapılmış kolonlar henüz yapılmamıştır.
Su Deposu: Parselin güney cephesinde yapılmış betonarme yapı tarzında yapılmış olup dört cephesi perde duvar şeklinde inşa edilmiştir.Brüt 25 m2 alanlı yapı yaklaşık 15 yıllıktır.
Perde Duvarlar: Parsel içerisinde ahırın arka kısmında slaj deposu olarak kullanılmakta olup 25 metre uzunluğunda 2,5 metre yüksekliğinde toplam 62,50 m2 büyüklüğündedir.Yaklaşık 15 yıllıktır.
Su Deposu: Parsel içerisinde yer almakta olup derin su kuyusu şeklindedir.
Binaların toplam değeri: 588.501,88 TL olip arazi değeri ile birlikte Toplam 2.172.274,38 TL.dir
Yüzölçümü : 46.590,60 m2
İmar Durumu : Taşınmazın imar dışı olduğu 1/25000 ölçekli planda tarım alını olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
Kıymeti : 2.172.274,38 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ve dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 25/12/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.