Yazdır

T.C.
İVRİNDİ
İCRA DAİRESİ
2019/223 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz; Balıkesir İli, Balya İlçesi, Narlı/Kocakıran Mahallesi, Köycivarı Mevkiinde 117 ada, 15 nolu parseldir.
Tapu kaydında taşınmazın cinsi: Bahçeli İki Katlı Kargir Ev ve İki Adet Tavukhane'dir. Taşınmazın üzerinde yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz 4.511,37 m2 yüzölçüme sahip olup, yerleşim alanı (Narlı) merkezine kuş uçuşu 370,00 m uzaklıktadır. Parselin üst noktası ile alt noktası arasında yaklaşık 15,00 metre kot farkı bulunmasına rağmen, tavukhane yapıları ve evin olduğu bölümde eğim yaklaşık %8-10 arasıdır. Taşınmaz üzerinde kapı, pencere doğramaları ve çatı taşıyıcıları ve kaplamaları sökülmüş iki katlı ev, iki adet tavukhane, 3 adet kulübe, 1 adet tuvalet ve 1 adet su havuzu bulunmaktadır.
Taşınmazın tapu kaydında Denizbank A.Ş. adına 515.000,00 TL bedelle İPOTEK kaydı bulunmaktadır.
Taşınmaz Üzerinde bulunan yapılar:
İki Katlı Ev: Alt katı betonarme, üst katı kargir (yığma) yapı tarzında iki katlı olarak inşa edilmiştir. Dışı ve içi sıvalıdır. Elektrik, su tesisatı bulunmaktadır. Kapı ve pencereler sökülmüş olmakla birlikte, çoğu kapı ve pencerenin kasaları da zarar görmüştür. Tavanı betonarme döşeme olup çatı kaplamasının söküldüğü anlaşılmaktadır. Balkon ve merdiven korkulukları yoktur. İki oda, bir salon ve bir tuvalet-banyodan oluşmaktadır. Islak zeminler fayans, diğer zeminler marley kaplamadır. Eviye ve mutfak tezgahı sökülmüştür. Yapı taban alanı yaklaşık 73,90 m2’dir.
Evin alt katında 73,90 m2 alana sahip bodrum kat bulunmaktadır. Dış cephesi sıvalı, içi sıvasızdır. Kapı ve pencereleri bulunmamaktadır.Ev, III. Sınıf (A) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir.Bodrum kat, II. Sınıf (B) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir.
Kulübe-2: İki katlı evin bodrum katına bitişik olarak kargir yapı tarzında inşaa edilmiştir. Dış cephesi sıvalı ve içi sıvasızdır. Çatısı basit ahşap taşıyıcılı olup, çatısı eternit kaplamadır.Kapı kasaları ve kapıları sökülmüştür. Yapı taban alanı yaklaşık 6,20 m2? dir.Yapı, I. Sınıf (B) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir. Bulunduğu yapı sınıfına göre gerçekleşme oranı %80, yıpranma oranı %32 olarak belirlenmiştir.
Tuvalet-: Kargir (yığma) yapı tarzında inşa edilmiştir. İç ve dış cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Çatısı basit ahşap taşıyıcılı, kiremit kaplama çatıdır. Ahşap kapısının yarısı kırılmıştır.Yapı, I. Sınıf (B) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir. Bulunduğu yapı sınıfına göre gerçekleşme oranı %90, yıpranma oranı %32 olarak belirlenmiştir.
Kulübe-3: Yığma (kargir) tarzda inşa edilmiştir. Dışı ve içinin bir bölümü sıvalıdır. Duvarlarında çatlaklar bulunmaktadır. Çatı taşıyıcı sistemi, pencereleri, kapıları ve sökülmüştür. Yapı taban alanı yaklaşık 8,82 m2? dir.Yapı, I. Sınıf (B) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir. Bulunduğu yapı sınıfına göre gerçekleşme oranı %40, yıpranma oranı %40 olarak belirlenmiştir.
Su Depoları-: Yaklaşık 12,60 m2 alana inşa edilmiştir. Ortalama 1,00 metre yüksekliğindedir.,
Kulübe-1: Yığma (kargir) tarzda inşa edilmiştir. Dışı sıvasız, içi sıvalıdır. Çatı taşıyıcı sistemi, pencereleri, kapıları sökülmüştür. Yapı taban alanı yaklaşık 51,24 m2’ dir.Yapı, I. Sınıf (B) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir.
Tavukhane-1: Yaklaşık 746,63 m2 alana inşa edilmiştir. Dışı kısmen içi sıvalıdır. Kapısı ve kapı kasaları ile çatı taşıyıcısı ve kaplaması sökülmüştür.Yapı, I. Sınıf (B) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir.Bulunduğu yapı sınıfına göre gerçekleşme oranı %45, yıpranma oranı %32 olarak belirlenmiştir.
Tavukhane-2: Yaklaşık 752,83 m2 alana inşa edilmiştir. Dışı kısmen içi sıvalıdır. Kapısı ve kapı kasaları ile çatı taşıyıcısı ve kaplaması sökülmüştür.
Yüzölçümü : 4.511,37 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Dosya içinde mevcut Balya Belediye Başkanlığının 11.09.2019 tarih ve 1116 sayılı yazısında; taşınmaz imar planı ve yerleşik alan planı dışında kaldığından imar durumu çıkartılamamıştır, denilmektedir.
Kıymeti : 239.436,31 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki ve kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:35 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 11:35 - 11:45 arası
Satış Yeri : İVRİNDİ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU - İvrindi/BALIKESİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/223 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.