Yazdır
SANDIKLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar Sandıklı'da tavuk çiftliği icradan satılıktır (çoklu satış)

SANDIKLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129903
Şehir : Afyonkarahisar / Sandıklı
Semt-Mahalle : ALACAMİ KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/282 Talimat
Muhammen Bedeli
:
1,824,405 TL
Birinci Satış Günü
:
02.04.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
30.04.2020 15:00
Satış Yeri
:
Konferans Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SANDIKLI İCRA DAİRESİ
2018/282 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Sandıklı İlçe, 1157 Parsel, ALACAMİ Mahalle/Köy, Yayılgan Mevkii Mevkii, Taşınmazın 4968 m2 lik alanında tavuk üretim tesisi bulunmakta geriye kalan 5689,33 m2 lik alan ise tarım yapmaya elverişlidir. % 05 meyilli 2. sınıf milli-tınlı toprak yapısına sahip olan arazi, içerisinde bulunan sulama kuyusundan sulanabilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede kuru koşullarda Arpa, Buğday, fiğ,yulaf ve Haşhaş sulu koşullarda patates, pancar üretimi yapılmaktadır.Sandıklı Belediye Başkanlığının imar planı sınırları dışında kalmaktadır. Parsel konum olarak Sandıklı İlçesine gelmeden Zahire depolarının olduğu kavşaktan Hocalar yönüne sapıldıktan sonra, Alacami Köyüne gelmeden ana yoldan 6 km içeridedir. Köyün güneydoğu girişinden itibaren köy içine 1300 mt mesafededir. Asfalt yoldan sonra 500 mt patika yola geçildikten sonra ulaşılmaktadır. Olumsuz mevsim koşullarında ulaşımda aksama olabilmektedir. Parselin olduğu bölge genellikle düzgün bir topografik yapıdadır. Üzerinde broiler tesisi olan parselin binaların olduğu bölümde arazi hazır hale getirilmiştir. Kalan kısım ise sulu tarım yapmaya elverişlidir.Köyden direkler yardımı ile elektrik hattı döşenmiştir. Söz konusu yatırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kanatlı et üreten tarımsal işletmelere yatırıma teşvik verilmesi amacıyla broiler çiftliği projesi kapsamında inşa edilmiştir. Yatırım Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir. Finansal destekteki AB katkısı % 75, Türkiye Cumhuriyeti katkısı % 25 dir. Parsel üzerinde inşası tamamlanmış 2 adet kümes ve bunlara bağlı bakıcı evi vardır.Parsel etrafında çit ya da ihate duvarı yapılı değildir. Binalar metruk durumdadır. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmamıştır.
İNŞAAT İMALATLARI:
1 nolu KÜMES:Parsele girişte en başta yer alan yapı 1 nolu kümestir. Kolonlar betonarme, çatı makası çelik profiller ile inşa edilmiş olup, duvarları tuğla duvar, çatı kaplaması sandviç paneldir. Kümesin içi helikopter perdahlı vakumlu betondur. Dış cephede yağmur olukları, pvc giriş kapıları takılmış, ancak pencere doğramaları takılmamıştır. Mantolama imalatı yapılıdır. Arka cephede paneller takılı değildir. Binaya giriş çıkış ve mal sevkiyatı için 2 adet büyük boy otomatik kepenk yerinde değildir. Bu hali ile 2127,50 m2 dir. Yapı yaklaşık sınıfı II B, 2018 yılına göre birim maliyeti 483 TL/m2 dir. Yıpranma payı % 8, yapı tamamlanma seviyesi ise % 80 dir. Mevcut hali ile amacı doğrultusunda kullanılması mümkün değildir.
1.BAKICI EVİ:1 nolu kümese girişte yer alan bakıcı evi, 63 m2 yüz ölçümünde olup, oda+wc-duş+antreden ibarettir. Tabanlar grobetondıur. Kapı ve pencereleri pvc doğramadır. Duvarları sıvalı ancak boyasız olup, aynı zamanda kümese de bağlantı kapısı vardır.
2 nolu KÜMES:Parselin diğer kısmında, 1 nolu kümesin yanında yer alan yapıdır. 1 nolu kümes ile aynı mimari planda ve yüzölçümünde tesis edilmiştir. Kolonlar betonarme, çatı makası çelik profiller ile inşa edilmiş olup, duvarları tuğla duvar, çatı kaplaması sandviç paneldir. Kümesin içi helikopter perdahlı vakumlu betondur. Dış cephede yağmur olukları, pvc giriş kapıları takılmış, ancak pencere doğramaları takılmamıştır. Mantolama imalatı yapılıdır. Arka cephede paneller takılı değildir. Binaya giriş çıkış ve mal sevkiyatı için 2 adet büyük boy otomatik kepenk yerinde değildir. Bu hali ile 2127,50 m2 dir. Yapı yaklaşık sınıfı II B, 2018 yılına göre birim maliyeti 483 TL/m2 dir. Yıpranma payı % 8, yapı tamamlanma seviyesi ise % 80 dir. Mevcut hali ile amacı doğrultusunda kullanılması mümkün değildir.
2.BAKICI EVİ:2 nolu kümese girişte yer alan bakıcı evi, 63 m2 yüz ölçümünde olup, depo olarak kullanılan 2 oda+ 1 yatma odasından ibarettir. Yatak odası içinde duşakabin ve lavabo bölümleri mevcuttur. Tabanlar grobetondıur. Kapı ve pencereleri pvc doğramadır. Duvarları sıvalı ancak boyasız olup, aynı zamanda kümese de bağlantı kapısı vardır.
Yüzölçümü : 10.656,33 m2
Arsa Payı :Tam
İmar Durumu : Sandıklı belediye başkanlığının imar planı sınırları dışında kalmaktadır
Kıymeti : 1.824.405,23 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Takyidattaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/04/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri: Konferans Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Sandıklı İlçe, 264 Parsel, ALACAMİ Mahalle/Köy, Köyaltı mevkii Mevkii, Taşınmaz Alacami köyünün 500 mt. doğusunda Kuzeyi asfalt yol, doğusu mera 2 tarafı komşu parselle çevrili 1. sınıf kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olan arazi % 0,5 meyilli olup sulama imkanına sahip değildir. Taşınmazın bulunduğu bölgede kuru koşullarda Arpa, Buğday, haşhaş üretimi yapılmaktadır.
Yüzölçümü : 9.700 m2
Arsa Payı :Tam
İmar Durumu : Sandıklı belediye başkanlığının imar planı sınırları dışında kalmaktadır
Kıymeti : 48.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Takyidattaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/04/2020 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri:Konferans Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Sandıklı İlçe, 1036 Parsel, alacamii Mahalle/Köy, Köyiçi mevkii Mevkii, Bahçe Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Alacami köyünün yerleşim alanı bitişiğinde batısı sokak 3 tarafı komşu parselle çevrili 2. sınıf killi-tınlı toprak yapısına sahip olan bahçe vasfındaki arazi % 05 meyilli olup uzun yıllardır ekilip biçilmemektedir. sulama imkanına sahip değildir. Taşınmazın bulunduğu bölgede kuru koşullarda Arpa, Buğday, haşhaş üretimi yapılmaktadır.
Yüzölçümü : 1.216 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Sandıklı belediye başkanlığının imar planı sınırları dışında kalmaktadır
Kıymeti : 12.160,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Takyidattaki Gibidir.
1. Satış Günü : 02/04/2020 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri: Konferans Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Sandıklı İlçe, 160 Parsel, alacamii Mahalle/Köy, Yayılgan mevkii Mevkii, Taşınmaz Alacami köyünün 1 km. güneyinde Kuzeyi yol 3 tarafı komşu parselle çevrili 1. sınıf kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olan arazi % 05 meyilli olup sulama imkanına sahip değildir. Taşınmazın bulunduğu bölgede kuru koşullarda Arpa, Buğday, haşhaş üretimi yapılmaktadır.
Yüzölçümü : 4.675 m2
Arsa Payı :Tam
İmar Durumu :Sandıklı belediye başkanlığının imar planı sınırları dışında kalmaktadır
Kıymeti : 18.700,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Takyidattaki Gibidir.
1. Satış Günü : 02/04/2020 günü 16:00 - 16:10 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 16:00 - 16:10 arası
Satış Yeri:Konferans Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/282 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.