Yazdır

T.C. AFŞİN İCRA DAİRESİ 2016/187 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Afşin İlçe, 669 Ada, 1 Parsel, KALE Mahalle/Köy, BOŞNAKLAR MEVKİİ Mevkii, TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ:Kahramanmaraş İli,Afşin İlçesi,Kale Mahallesi,Boşnklar Mevkiinde,669 ada,1 nolu parselde,kargir tek katlı ahır ve arsa vasfındadır.Taşınmaz Cumhuriyet İlkokuluna380,Atatürk Lisesine 670 ve ve İMKB Ticaret Meslek Lsesine 750 metre kuş uçumu mesafededir.Bölge gelişim göstermektedir.Alt yapı imkanlarından yararlanması tam olup ulaşım sorunu yoktur.Parsel üzerinde:Zemin +1 normal kat +teras kattan oluşan betonarme ev ve tek katlı betonarme ahır bulunmaktadır.
BETONARME BİNA.Parselin güneyindedir. Z+1N kat +teras kattan oluşmakadır.Dış cephesi plastik boyalı,üzeri saç çatılıdır.Kapıları ahşap,pencereleri pvc'dir. Binanın 25 yıl önce yapıldığı 3/A Yapı grubunda olduğu anlaşılmaktadır.Binanın Brüt alanı 142+142=284 M2 dir.Teras kat 142 M2 alana sahiptir.
AHIR:Parselin kuzeyindedir.Betonarme tek kattan oluşmaktadır.Binanın güneyinde samanlık ve depolar bulunmaktadır.Kuzey yönünde iki ayrı ahır bulunmaktadır.Binanın dışı ince sıva üzeri plastik boyalı,üzeri saç çatılıdır.Binanın 2/A yapı grubunda olduğu ve 25 önce yapıldığı anlaşılmaktadır.
İMAR DURUMU:Uygulama konut alanında ,ayrık nizam 6 kat,E:1,50 Yoldan 5 ve komşu parsellerden 4 er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.Parsel üzerinde 10-15 yaşlarında 6 adet kayısı 1254,00 TL değerinde,10-15 yaşlarında 18 adet toplam değeri 3618,00 TL değerinde elma,10-15 yaşlarında 2 adet toplam değeri 610,00 TL değerinde vişne,5-10 yaşlarında 1 adet toplam değeri 299,00 TL olan ceviz,10-15 yaşlarında 3 adet toplam değeri 366,00 TL değerinde erik,10-15 yaşlarında toplam değeri 81,00 TL olan dut,10-15 yaşlarında toplam değeri 339,00 TL olan 1 adet kiraz ağacı bulunmaktadır.Ağaçların toplam değeri 6567,00 TL'dir.
Adresi :Kahramanmaraş İl, Afşin İlçe, 669 Ada, 1 Parsel, KALE Mahalle/Köy, BOŞNAKLAR MEVKİİ Mevkii,
Yüzölçümü : 2.369,64 m2
Arsa Payı :yok
İmar Durumu :Uygulama konut alanında ,ayrık nizam 6 kat,E:1,50 Yoldan 5 ve komşu parsellerden 4 er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 523.598,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :taşınmaz kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : afşin hükümet binası önü polis noktası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/187 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.