Yazdır

T.C. ESKİŞEHİR 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, 9506 Ada, 8 Parsel, TUNALI Mahalle, Satışa konu taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı olmadığı parsel üzerinde bulunan yapının yıkıldığı ve arsa üzerinde enkaz kalıntılarının olduğu görülmüştür. Parsel arsa vasfında olup topoğrafik olarak düz ve geometrik olarak dörtgen şeklinde olduğu görülmüştür. Parsel meskûn mahalde ve yapılaşmanın olduğu bir bölgededir. Taşınmaz Eskişehir merkeze (valiliğe) yaklaşık kuş uçuşu 2780mt mesafede, Anadolu üniversitesine 1670mt mesafede, çevre yoluna 170mt mesafede bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu sokağın emlak vergisine esas asgari bedeli 2019 yılı itibarı ile 233,79TL/m2 dir.
Adresi : Kumlubel Mah. Tutucular Sk. No:3 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 168,00 m2 ,Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Var , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat mesken alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 220.000,00 TL, KDV Oranı : %18, Kaydındaki Şerhler :Yok
1. Satış Günü : 27/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 22/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonu Arifiye mah. Müftülük sk. No:1 (32 numaralı oda) -
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Hissedarların ihaleye iştirak etmeleri halinde hissesi %20 den aşağı olanların %20 teminatlarını tamamlayarak yatırdıkları takdirde ihaleye iştirak edebileceklerdir. Dışardan ihaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar teminat yatırmak zorundadırlar. Aksi takdirde teminat alınmayacağı gibi ihaleye iştirak edemezler,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2019
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.