Yazdır

T.C.
ACIPAYAM
İCRA DAİRESİ
2018/630 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Serinhisar İlçe, 111 Ada, 4 Parsel, PINARCIK Mahalle/Köy, Bodur Mevkii, İMAR DURUMU: Parsel konut alanında olup, kati ruhsat verilemez
TAŞINMAZ: Kadastro paftasında tek başına herhangi bir yola cephesi yoktur ve etrafı parseller ile çevrilidir. Taşınmaz Serinhisar şehir merkezine yaklaşık 900 mt. mesafededir. Satışa konu taşınmaz Serinhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi 111 ada 3 nolu parsel ile birlikte ortak kullanım halindedir. Satış akonu taşınmaz konut alanı olmakla tek başına inşaat yapılabilecek imar arsası değildir. Taşınmazın imar ve kadastro yoluna sınırı yoktur, etrafı parsellerle çevrilidir. Mevcut tapu ve kadastral durumu itibari ile yanındaki parsellerle birlikte değerlendirilebilir.
Adresi : Pınarcık Mahallesi İstiklal Caddesi No:110Serinhisar / DENİZLİ
Yüzölçümü : 59,44 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : (DOSYASINDA MEVCUT)
Kıymeti : 8.916,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 20/09/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 18/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : SERİNHİSAR BELEDİYESİ MECLİS SALONU - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/630 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.