Yazdır

POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
ARSA SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ve Maliye Hazinesine ait İlçemiz Zafer Mahallesinde bulunan 213 Ada 17 Nolu 728,00 m2 lik İşgalli parselin Belediyemize ait 699.00 m2’sinin 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesine göre satış için ihaleye çıkarılmış olup ihale 21.03.2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat: 10.00 de toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlar ihale tarihinden önce ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. İhale ile ilgili şartname Pozantı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir. 07.03.2019