Yazdır

T.C. MAÇKA İCRA DAİRESİ

2020/9 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, 103 Ada, 19 Parsel, Kaynarca Mahallesi Mahalle/Köy, 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı kapsamı dışında, belediye sınırlarında, meskun mahalde, çöp, yol, su, ulaşım hizmetlerinden faydalanmakta, mahalle yoluna cephe, eğimli, yapılaşmanın az olduğu, sosyal ve kültürel alanlara uzak, Trabzon Gümüşhane karayoluna 10, İlçe merkezine 20 km uzaklıkta. üzerindeki ağaç değeri 9.120,00-TL

Yüzölçümü : 1.901,21 m2
Kıymeti : 85.168,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MAÇKA İCRA DAİRESİ


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, 107 Ada, 53 Parsel, Kaynarca Mahallesi Mahalle/Köy, 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı kapsamı dışında, belediye sınırlarında, meskun mahalde, çöp, yol, su, ulaşım hizmetlerinden faydalanmakta, mahalle yoluna cephe, eğimli, yapılaşmanın az olduğu, sosyal ve kültürel alanlara uzak, Trabzon Gümüşhane karayoluna 10, İlçe merkezine 20km uzaklıkta. üzerinde yapı yok. ağaç bedeli 1.063,68-TL

Yüzölçümü : 1.498,15 m2
Kıymeti : 60.989,68 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : MAÇKA İCRA DAİRESİ


3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, 196 Ada, 47 Parsel, Kaynarca Mahallesi Mahalle/Köy, 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı kapsamı dışında, belediye sınırlarında, meskun mahalde, çöp, yol, su, ulaşım hizmetlerinden faydalanmakta, mahalle yoluna cephe, eğimli, yapılaşmanın az olduğu, sosyal ve kültürel alanlara uzak, Trabzon Gümüşhane karayoluna 10, İlçe merkezine 20 km uzaklıkta. üzerinde yapı ve ağaç yok.

Yüzölçümü : 1.249,85 m2
Kıymeti : 49.994,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : MAÇKA İCRA DAİRESİ


4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, 107 Ada, 63 Parsel, Kaynarca Mahallesi Mahalle/Köy, 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı kapsamı dışında, belediye sınırlarında, meskun mahalde, çöp, yol, su, ulaşım hizmetlerinden faydalanmakta, mahalle yoluna cephe, eğimli, yapılaşmanın az olduğu, sosyal ve kültürel alanlara uzak, Trabzon Gümüşhane karayoluna 10, İlçe merkezine 20 km uzaklıkta. üzerinde yapı ve ağaç yok.

Yüzölçümü : 614,53 m2
Kıymeti : 24.581,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : MAÇKA İCRA DAİRESİ


5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, 195 Ada, 34 Parsel, Kaynarca Mahallesi Mahalle/Köy, 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı kapsamı dışında, belediye sınırlarında, meskun mahalde, çöp, yol, su, ulaşım hizmetlerinden faydalanmakta, mahalle yoluna cephe, eğimli, yapılaşmanın az olduğu, sosyal ve kültürel alanlara uzak, Trabzon Gümüşhane karayoluna 10, İlçe merkezine 20 km uzaklıkta. üzerinde yapı ve ağaç yok.

Yüzölçümü : 395,81 m2
Kıymeti : 15.832,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : MAÇKA İCRA DAİRESİ


6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, 106 Ada, 9 Parsel, Kaynarca Mahallesi Mahalle/Köy, 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı kapsamı dışında, belediye sınırlarında, meskun mahalde, çöp, yol, su, ulaşım hizmetlerinden faydalanmakta, mahalle yoluna cephe, eğimli, yapılaşmanın az olduğu, sosyal ve kültürel alanlara uzak, Trabzon Gümüşhane karayoluna 10, İlçe merkezine 20 km uzaklıkta. üzerinde 1 adet yapı, zemin ve 3 normal kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmakta, binanın toplam alana 605,64 m2, %10 yıpranma paylı, 343.397,88 TL değerli.

Yüzölçümü : 606,97 m2
Kıymeti : 367.676,68 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi.
1. Satış Günü : 14/04/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 12/05/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : MAÇKA İCRA DAİRESİ


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/9 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/02/2020

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.