Yazdır

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2019/66 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Karahüyük mahallesi, 27170 Ada, 5 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; Eynesil Sokağa cepheli konumdadır.Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı, müştemilat ve ağaç vs. bulunmamakta olup, boş arsa durumundadır. Bölgede planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. Yapılaşmalar plana uygun 2 kat ayrık nizam yapılaşmalarla birlikte yine imara uygun olmayan tek ve 2 katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Taşınmaz büyük alışveriş ve iş merkezlerine, kampus alanlarına, sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına, resmî kurumlara, otogara, YHT garına, sosyal donatı alanlarına, şehri diğer illere bağlayan ana yollara, Büyük Organize ve küçük organize sanayi bölgelerine, hastanelere ve şehir merkezine uzak konumdadır.
Adresi : Karahüyük Mahallesi Eynesil Sokak Meram/KONYA
Yüzölçümü : 1.170,35 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası içerisinde yer almaktadır. İmar parametreleri TAKS:0,25 ve KAKS:0,50 olarak belirtilmiştir. Parsel; imar uygulaması görmüş olup imar parselidir.
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 02/10/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 30/10/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzeyede Salonu Konya
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/66 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.