Yazdır

T.C. KAHRAMANMARAŞ İCRA DAİRESİ 2018/156 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kahramanmaraş ili, Onikşubat ilçesi, Karamanlı mah.1962 ada, 1 parsel zemin tipi ana taşınmaz, nitelik arsadır. Borçlunun hissesi 1/5'dir. Karamanlı mah. (Abdülhamit han mah) 3024 sokak no 12 bulunan Kısmi Bodrum kat+zemin kat 1 normal kat +Teras kat olmak üzere 4 katlı yapı vardır Mevcut 1962 Ada 1 Nolu parsel üzerinde halı hazırda 5 adet yapı vardır Burada hissedarlar kendi aralarında rızai taksim yaparak kendi hisselerine düşen arsa üzerine yapı inşaa etmişlerdir.Gayrimenkul bodrum kat+zemin kat+Nornal kat+Teras kat olmak üzere 4 katlıdır. Cinsi Betonarme karkastır bodrum kat müştemilat olarak kullanılmaktadır oturum alanı 95 m2 dir halı hazırda kullanılmaktadır Zemin kat evin oturum alanı 103m2 dir halı hazırda kullanılmaktadır girişte hol 3 oda mutfak banyo wc vardır yer kaplaması sermaik ahşap doğrama dış kapı ahşap kaplamalı çelik kapı iç kapı doğramları ahşaptır pencere doğramaları p.v.c Mutfakat tezgah dolap vardır banyo wc duvarları fayans kapalamadır suyu elektriği vardır ısınam sitemi sobalıdır yapı ruhsatı yoktur.Normal kat evin oturum alanı 103 m2 dir halı hazırda kullanılmaktadır girişte hol 3 oda mutfak banyo wc vardır yer kaplaması sermaik ahşap doğrama dış kapı ahşap kaplamalı çelik kapıiç kapı doğramları ahşaptır pencere doğramaları p.v.c Mutfakat tezgah dolap vardır banyo wc duvarları fayans kapalamadır suyu elektriği vardır ısınam sitemi sobalıdır yapı ruhsatı yoktur.Teras katın oturum alanı 50m2 dir halı hazırda kullanılmaktadır oda vardır çatı mevcuttur dış cephede kaplma vardır.10-15 yıllıktır ulaşmı vardır alt yapısı vardır belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır
Yüzölçümü : 1.000,17 m2 Kıymeti : 286.393,60 TL(Borçlu hissesi)
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı E;1.30 max4 katlı konut
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 20/04/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Kahramanmaraş Adliyesi 2. kat mezat salonu Merkez/Kahramanmaraş
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/156 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve Satış İlanı Tebliğ Edilemeyen alakadarlara ilanen tebligata kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.