Yazdır

T.C. EREĞLİ (KONYA) 1. İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/409 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Ereğli İlçesi, Boyacıali Mahallesi 100 Ada , 4 Parsel Numaralı, Tapu kaydında ana taşınmazın niteliği arsa olarak belirtilmektedir. Yerinde yapılan incelemede parsel üzerinde bodrum+ 3 katlı ticari işyeri niteliğinde yapı bulunmaktadır.Yapının taşıyıcı sistemi betonarmedir. Halen seramik ve inşaat malzemeleri satış yeri olarak kullanılmaktadır. 347 m² brüt alana sahiptir. İşyeri niteliğindedir. Tek bağımsızdır. Katlar arasına merdivenle geçiş sağlanmıştır. İşyerinin zemin döşmesi seramik kaplamadır. Kapı ve pencere doğramaları alüminyum kaplamadır. Tavan döşemesi betondur. Çatısı terastır. Şehir merkezindedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tebliğine göre mimarlık hizmetleri esas olan sınıfı bakımından III sınıf B grubu yapı sınıfına girer. Keşif tarihi 29.02.2016 tarih itibariyle aşınma oranı %5 tir. Parselin imar durumuna göre özellikleri: Bina yüksekliği (9.50m) 3 kat dır.24.12.2010 T.T koruma amaçlı imar plan notlarına tabidir. III derece arkeolojik sit alanı olarak belirtilen alanda kalmaktadır. İnşaat nizamı bitişik ticarettir. Önbahçe mesafesi 0,00 mt Arka bahçe mesafesi yönetmelik hükümlerine tabidir.Parselin konumuna göre özellikleri: Parsel alanı 99,59 m² dir. Şehir merkezindedir. Ticari faaliyetin olduğu bölgede bulunmaktadır. Satış kabiliyeti yüksektir. Tüm alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi : Boyacıali Mahallesi Ereğli/Konya
Yüzölçümü : 99,59 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Bina yüksekliği (9.50m) 3 kat dır.24.12.2010 T.T koruma amaçlı imar plan notlarına tabidir. III derece arkeolojik sit alanı olarak belirtilen alanda kalmaktadır. İnşaat nizamı bitişik ticarettir. Önbahçe mesafesi 0,00 mt Arka bahçe mesafesi yönetmelik hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 850.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.Dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 14/02/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 23/03/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : EREĞLİ ADALET SARAYI 1. KAT 125 NOLU ODA EREĞLİ/KONYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Ereğli İlçesi,Boyacıali Mahallesi, 2059 Ada No, 1 Parsel , 19 nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz, Tapu kaydında bağımsız bölüm niteliğinde depolu dükkan olarak belirtilmektedir. Yerinde yapılan incelemede ilgili bağımsız 2 bodrum+zemin 4 katlı betonarme zemin katında bulunan depolu işyeri niteliğindeki bağımsızdır.Taşınmazın özellikleri Yapının taşıyıcı sistemi betonarmedir. 88 m² zemin katta işyeri 88 m² 1. bodrum katta depo olarak kullanılmaktadır. Depolu işyeri niteliğindedir. Zemin kattan bodruma dükkan içinden merdiven ile inilmektedir.İşyerinin zemin döşemesi seramik kaplamadır. İşyeri girişi camekandır. Şehir merkezindedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından III sınıf B grubu yapı sınıfına girer. 29.02.2016 keşif tarihi itibariyle aşınma oranı %30 dır.Parselin imar durumuna göre özellikleri: Bina yüksekliği (15.50m) 5 kat dır. İnşaat nizamı bitişik ticarettir. Parselin konumuna göre özellikleri Parsel alanı 816,23 m² dir. Şehir merkezindedir. Satış kabiliyeti azdır. Tüm altyapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi : Boyacıali Mahallesi Ereğli / Konya
Yüzölçümü : 816,53 m²
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Bina yüksekliği (15.50m) 5 kat dır. İnşaat nizamı bitişik ticarettir.
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.Dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 14/02/2017 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 23/03/2017 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri :EREĞLİ ADALET SARAYI 1 KAT 125 NOLU ODA EREĞLİ / KONYA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Ereğli İlçesi,Boyacıali Mahallesi 2059 Ada , 1 Parsel 22 nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz, Tapu kaydında bağımsız bölüm niteliği depo olarak belirtilmektedir.Yerinde yapılan incelemede ilgili bağımsız 2 bodrum+zemin + 4 katlı betonarme 2. bodrum katında bulunan depo niteliğindeki bağımsızdır.Taşınmazın özellikleri: Yapının taşıyıcı sistemi betonarmedir. Depo vasfındadır. Zemin katta ayrı bir girişle merdiven ile inilmektedir Yük asansörü bulunmaktadır. 612,00 m² brüt alanı bulunmaktadır. Depolu işyeri niteliğindedir.Zemin kattan bodruma dükkan içinden merdiven ile inilmektedir. İşyerinin zemin döşemesi seramik kaplamadır. İşyeri girişi camekandır. Şehir merkezine yakındır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tebliği mimarlık hizmetlerine esas sınıfı III sınıf B grubu yapı sınıfına girer. 29.02.2016 keşif tarihi itibariyle aşınma oranı %30 dır.Parselin imar durumuna göre özellikleri Bina yüksekliği (15.50m) 5 kat dır. Parselin konumuna göre özellikleri: Parsel alanı 816,23 m² dir. Şehir merkezindedir. Satış kabiliyeti vardır. Tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi : Boyacıali Mahallesi Ereğli / Konya
Yüzölçümü : 816,23 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Bina yüksekliği (15.50m) 5 kat dır.İnşaat nizamı: Bitişik Ticaret
Kıymeti : 185.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 14/02/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 23/03/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : EREĞLİ ADALET SARAYI 1. KAT 125 NOLU ODA EREĞLİ / KONYA - null null / null

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar açık arttırma suretiyle satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1) Açık artırma yukarıda belirtilen yer, gün ve saatlerde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, birinci artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda (esatis.uyap.gov.tr internet adresinde) teminat yatırılmak suretiyle teklif verilebilecektir. Yapılacak ihalelere elektronik ortamda verilen en yüksek teklif ile başlanılacaktır. Birinci artırmada hacizli malın takdir edilen değerinin % 50'si ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunacaktır. Birinci artırmada istekli bulunmadığı veya böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. İkinci artırmada da malın takdir edilen değerinin % 50'si, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı, satış giderlerini (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Bu artırmada da istekli bulunmadığı veya bu bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebi düşecektir.

2- a) Arttırmaya iştirak edeceklerin, malın tahmin edilen değerinin % 20'si oranında TL (Türk lirası) peşin para veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
b) İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile teslim giderleri alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan vergiler, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile tellaliye ücreti satış bedelinden ödenecektir.

3) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemek zorundadırlar.
4) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK'nun 133. maddesi uyarınca ihale feshedilecektir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenler 2015/409 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.

8) Satış ilanının belirtilen adreslerinde ilgililere tebliğ yapılamaması halinde iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur.23/12/2016
(İİK. m. 126)