Yazdır
DİYARBAKIR 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa (çoklu satış)

DİYARBAKIR 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00567556
Şehir : Diyarbakır / Bağlar
İmar Durumu : Villa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 17.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/8330 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,238,631 TL
Birinci Satış Günü
:
26.04.2017 09:30
İkinci Satış Günü
:
23.05.2017 09:30
Satış Yeri
:
Bağcılar Mah. 1200. Sok. Mercan Sitesi A Blok 7. İcra Müdürlüğü Bağlar/DİYARBAKIR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
DİYARBAKIR
7. İCRA DAİRESİ

2015/8330 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Diyarbakır İl, Sur İlçe, 1107 Ada No, 13 Parsel sayılı Arsa niteliğindeki taşınmaz. Yeniköy Mahalle/Mevkii, Müşterek Mülkiyetli Bağımsız Bölüm Borçlunun müşterek mülkiyetli sahip bulunduğu 710 ve 712 numaralı parsellerin imar uygulaması sonucu 1107 ada 7 numaralı parsel olduğu,1107 ada 7 numaralı parsel imar iptali sonucu 710,712 ve 714 numaralı parseller haline geldiği,710,712 ve 714 numaralı parsellerin tekrar imar planı uygulaması sonucu 1107 ada 13 numaralı parsel haline dönüştüğü DOP yapının kesildiği,komşu parsellerinde dubleks villaların inşa edildiği,parselin üzerinde yapı olmadığı,parselin Diyarbakır ilinin gelişmekte olduğu değer kazandığı bir konumda olduğu belediye hizmetlerinden fayadlandığı.
Adresi :Yeniköy Mahallesi Dicle Üniversitesi Kain.1107 Ada 13 Numaralı Parsel Sur/ DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 6.024,66 M2
Arsa Payı :--
Hissesi : 412877/602466
İmar Durumu : Sur Belediyesi sınırları dahilinde olduğu,1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapım aşamasında olduğu,1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlandığı
Kıymeti : 1.238.631,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 26/04/2017 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 23/05/2017 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Bağcılar Mah. 1200. Sok. Mercan Sitesi A Blok 7. İcra Müdürlüğü Bağlar/DİYARBAKIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Diyarbakır İl, Sur İlçe, 7566 Ada No, 8 Parsel sayılı Arsa Niteliğindeki taşınmaz. Yiğitçavuş Mahalle/Mevkii, Müşterek Mülkiyetli Bağımsız Bölüm Borçlunun müşterek mülkiyetli sahip bulunduğu 716 ve 720 numaralı parsellerin imar uygulaması sonucu 7547 ada 8 numaralı parsel olduğu,7547 ada 8 numaralı parsel imar iptali sonucu 714,716 ve 720 numaralı parseller haline geri geldiği,714,716 ve 720 numaralı parsellerin tekrar imar planı uygulaması sonucu 7566 ada 8 numaralı parsel haline dönüştüğü,DOP yapının kesildiği,komşu parsellerinde dubleks villaların inşa edildiği,parselin üzerinde yapı olmadığı,parselin Diyarbakır ilinin gelişmekte olduğu değer kazandığı bir konumda olduğu belediye hizmetlerinden faydalandığı.
Adresi : Yiğitçavuş Mahallesi Kain.7566 Ada 8 Numaralı Parsel Sur / DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 15.540,27 M2
Arsa Payı : --
Hissesi : 335752/1554027
İmar Durumu : Sur belediyesi sınırları dahilinde olduğu,1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapım aşamasında olduğu,1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlandığı
Kıymeti : 1.899.780,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/04/2017 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 23/05/2017 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : Bağlcılar Mah. 1200. Sok. Mercan Sitesi A Blok 7. İcra Müdürlüğü Bağlar/DİYARBAKIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/8330 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/03/2017