Yazdır

T.C.
ŞANLIURFA4. İCRA DAİRESİ
2018/13747 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Tuzluca mah. 103 ada, 10 parselde kayıtlı, 10.000,00 m2 yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın adresi Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Tuzluca mahallesidir. Satışa konu taşınmazın 400 metre batısında tuzluca kırsal mahallesi yerleşim yeri, kuzeyinde seralar, 880 metre kuzeyinde Karaali kaplıcaları, 1240 metre kuzey batısında Karaali kırsal mahallesi yerleşim yeri bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde boş tarla ve seralar bulunmaktadır. Parsel üzerinde çelik konstrüksiyonlu, naylon örtülü sera bulunmaktadır. Sera alanı 10.000,00 m2'dir. Taşınmazın değeri 350.000,00 Tl'dir.
İmar Durumu : İmarlıdır.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynıdır.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 22/05/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA MERKEZ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Tuzluca mah. 103 ada, 11 parselde kayıtlı, 10.000,00 m2 yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın adresi Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Tuzluca mahallesidir. Satışa konu taşınmazın 400 metre batısında tuzluca kırsal mahallesi yerleşim yeri, kuzeyinde seralar, 940 metre kuzeyinde Karaali kaplıcaları, 1300 metre kuzey batısında Karaali kırsal mahallesi yerleşim yeri bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde boş tarla ve seralar bulunmaktadır. Parsel üzerinde çelik konstrüksiyonlu, naylon örtülü sera bulunmaktadır. Sera alanı 10.000,00 m2'dir. Taşınmazın değeri 350.000,00 Tl'dir.
İmar Durumu : İmarlıdır.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynıdır.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 22/05/2019 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA MERKEZ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI
3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Tuzluca mah. 103 ada, 12 parselde kayıtlı, 10.000,00 m2 yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın adresi Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Tuzluca mahallesidir. Satışa konu taşınmazın 400 metre batısında tuzluca kırsal mahallesi yerleşim yeri, kuzeyinde seralar, 1000 metre kuzeyinde Karaali kaplıcaları, 1340 metre kuzey batısında Karaali kırsal mahallesi yerleşim yeri bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde boş tarla ve seralar bulunmaktadır. Parsel üzerinde çelik konstrüksiyonlu, naylon örtülü sera bulunmaktadır. Sera alanı 10.000,00 m2'dir. Taşınmazın değeri 350.000,00 Tl'dir.
İmar Durumu : İmarlıdır.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynıdır.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA MERKEZ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT DANIŞMA ARKASI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13747 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.