Yazdır

T.C.
ELAZIĞ
2. İCRA DAİRESİ


2019/45 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 2557 Ada, 7 Parsel, BİZMİŞEN Mahalle, düğün/kongre/ konferans binası nitelikli, a blok, zemin kat,1,2,3,4,5 kat,- 1 nolu bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre söz konusu ana taşınmaz her ne kadar bağımsız bölüm olarak yer alıyorsa da taşınmaz üzerindeki yapı fiilen yıkıldığı için sadece taşınmaza ait arsa payı değerlendirilmiştir.
Adresi : Missland Elazığ Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü : 42.203 m2
Arsa Payı : 4478/42203
İmar Durumu : İnşaat tarzı Elazığ Belediyesinin 25/06/2019 tarih ve 2734 sayılı yazısında taşınmazın imar planında TİCK E : 2,00 yençok : serbest nizamında ticari + konut alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 4.478.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : yönetim planı 27/12/2013 tarih ve 27035 yevmiye
İrtifak Hakkı : bu parsel lehine 4 nolu parsel aleyhine krokisinde a harfi ile gösterilen 217.39m2 lik alan üzerindeki su deposunun ve 6 nolu parsel aleyhine krokisinde b harfi ile gösterilen 25.09m2 lik alan üzerinde elektrik trafosunun daimi kullanım hakkı tesis edilmiştir.
1. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Elazığ Belediye Başkanlığı İdare Binası Müzayede Salonu - Abdullahpaşa Mah. Malatya Cad. No:126 MERKEZ / ELAZIĞ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/45 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2020

NOT: Gazete ilanı veya elektronik ilan tebliğat yapılamayan ilgililer içinİİK 127. Maddesine göre tebligat hükmündedir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.