Yazdır

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, 1093 Ada, 2 Parsel, GÜRPINAR Mahalle/Köy, CEVİZLİK Mevkii, İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar ilçesi, Cevizlik mevkii, 1093 ada, 2 parsel, 3.006,25 M2 arsa nitelikli taşınmazdır. Kuş uçuşu, Gürpınar semt merkezine 1,5 km, Kavaklı Semt Merkezine 800 m, E-5 Karayoluna 3,3 km, Beylikdüzü Devlet Hastanesine 3,2 km , Marmara denizine 2,5 km, mesafede bulunduğu anlaşılmıştır. Adres olarak İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Dereağzı mahallesi, İnönü caddesi, N:116 adresinde yer almaktadır.Taşınmaz iki yola cepheli olduğunda arka cephenin Lal sokak olduğu anlaşılmıştır.Arsa üzerinde herhangi bir binanın bulunmadığı, bitişik parsel üzerinde fabrika binası ve fabrikaya ait taşınabilir konteyner olduğu, parselin etrafında devam eden inşaatlar olduğu belirlenmiştir.Parsel etrafının tel örgü ile çevrildiği, ana cadde üzerinde geçişli bir adet kapı bulunduğu, parsel içerisinde araçların park halinde olduğu belirlenmiştir.
Yüzölçümü : 3.006,25 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrıknizam /3 kat/TAKS:0,30 konut alanı olarak planlandığı ve bir kısmının imar yolu olarak planlandığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 10.221.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 06/05/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 08/06/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EKBİNA BİTİŞİĞİ AYMERKEZ KARŞISI BELEDİYE MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.