Yazdır

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL ARSA M²'Sİ İMAR DURUMU ARSANIN m² MUHAMMEN BEDELİ TOPLAM ARSA MUHAMMEN BEDELİ
1 YENİCE 6215 1 11.696 E=1.50 Yençok=30.50 10 KAT 140,00 TL 1.637.440,00 TL


1- Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait yukarıdaki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 1 adet arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2- İhale 23/11/2018 Cuma günü saat 15:00’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3- Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
4- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

  1. Hangi taşınmaz yada taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  4. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  5. Geçici Teminat Makbuzu
  6. Vekaleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği

  7. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

h. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
5- Bütün bu belgeler dosya şeklinde 23.11.2018 Cuma günü en geç saat 12:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
6- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Kuşdilli Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bul. No:1’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecektir.