Yazdır

T.C. ARAKLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İli, Araklı İlçesi, Kalecik Mahallesi, Cami mevkii, 303 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz eski sahil yoluna 40 metre mesafede, sosyal ekonomik olarak orta gelir gurubu insanların yaşamakta olduğu bir bölgede, belediye sınırları içerisinde, uygulama imar planı dahilinde, arsa vasfında, belediye hizmetlerinin tamamından yaralanmakta olup, taşınmazın bulunduğu Kalecik Mahallesi cazibe değeri iyi olan yerlerdendir. Topoğrafik olarak düz ve jeolojik olarak sağlam zemin üzerinde, imar planında konut amaçlı yapılaşmaya yönelik Emsal: 0,90, Ayrık Nizam 3 kat yapılaşmaya haiz parsellerdendir. Taşınmaz 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamına giren bölgede yer almaktadır. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede, coğrafi yapısı, arazi eğimi, caddeye paralel uzandığı, deniz manzarası hakim liman koyunda olması gibi faktörler dikkate alındığında, değeri yüksel olan bir yerde bulunmaktadır.
Taşınmazın üzerinde Bodrum, Zemin, 1 ve 2 inci normal katlardan oluşan 4 katlı betonarme bina mevcut olup, İç ve dış imalatları kısmen tamamlanmış yapı 3A sınıfında, toplam kullanım alanı 470 m2, yapının dış cephe imalatı büyük ölçüde tamamlanmış, çatı imalatı tamamlanmış olup yapıya bu haliyle 292.920 TL kıymet taktir edilmiştir. Taşınmaz üzerindeki bu bina ile birlikte satışa arz edilmiştir.
Adresi : Kalecik Mah. Sahil Küme evleri No: 19 Araklı/TRABZON
Yüzölçümü : 361,12 m2
İmar Durumu : Konut amaçlı ayrık nizam 3 kat yapılaşmaya uygun
Kıymeti : 708.208,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 19/08/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/09/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Araklı İcra Dairesi, Hükümet Konağı, Zemin Kat Araklı /TRABZON

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/06/2019

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.