Yazdır

T.C.
SERİK
1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/32 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 281 Ada, 2 Parsel, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, Taşınmaz 32. sokak üzerinde bulunmaktadır, taşınmaz üzerinde değerine etki edecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 2.677 m2
Kıymeti : 4.818.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü : 27/05/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Serik Adalet Sarayı Giriş Kat Duruşma Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 281 Ada, 8 Parsel, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, Taşınmaz 32. sokak üzerinde bulunmaktadır, taşınmaz üzerinde değerine etki edecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 1.223 m2
Kıymeti : 2.201.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü : 27/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Serik Adalet Sarayı Giriş Kat Duruşma Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 281 Ada, 1 Parsel, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, Taşınmaz Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunmaktadır, taşınmaz üzerinde değerine etki edecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 905 m2
Kıymeti : 1.810.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü : 27/05/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Serik Adalet Sarayı Giriş Kat Duruşma Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 229 Ada, 3 Parsel, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, Taşınmaz 29 ile 31. sokak arasında bulunmaktadır, taşınmaz üzerinde değerine etki edecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 5.263 m2
Kıymeti : 10.526.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü : 27/05/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Serik Adalet Sarayı Giriş Kat Duruşma Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/32 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve ayrıca tüm araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamayan hissedar ŞÜKRAN ŞANLI 'ya da tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.05/03/2019