Yazdır

T.C.
ANTALYA
15. İCRA DAİRESİ

2012/19594 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 753 Ada, 32 Parsel, ALAN Mahalle/Köy, ---- Nolu Bağımsız Bölüm, Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 753 Ada, 32 Parsel, ALAN Mahalle/Köy, ---- Nolu Bağımsız Bölüm,Kıymet takdirine konu parsel imar planı içinde ve meskun bölgede olması nedeniyle arsa vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür. 753 Ada, 32 nolu parsel ;Tarım Mahallesi, 1614.Sokak, No : 28 adresinde yer almaktadır. 1614. nolu sokağın ( güneyinde ) üzerinde bulunmaktadır. Batısında Perge Caddesi vardır.Kuzey batısında Özel Med Star Hastanesi vardır.Parselin bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmiştir.Ulaşımı kolaydır.
753 ADA 32 NOLU PARSELDE BORÇLU'nun 2 / 3 HİSSESİNE TEKABÜL EDEN ARSA
Adresi : Tarım Mahallesi, 1614.Sokak, No : 28 adresinde yer almaktadır.
Yüzölçümü : 1.061 m2
Arsa Payı : -----
İmar Durumu : Dosya İçinde Bulunan 10.10.2017 Tarih ve 3873 / E.30536 Sayılı Cevabi Yazısında Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Alan Mahallesi, ( Tarım Mahallesi ) 753 Ada, 32 nolu parsel Yürürlükteki, 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, “K1 KONUT” Kullanımında kalmakta Olup Parselin Bulunduğu Bölgede Belediyemizce İmar Uygulaması Yapılacaktır. Denilmektedir.
YAPILAN İNCELEMEDE:Kıymet takdirine konu 753 Ada, 32 nolu parsel üzerinde bulunan 28 kapı numaralı tek katlı evin borçlulara ait olmadığı, keşifte hazır bulunan Fatma Karahan beyanında parsel üzerindeki 28 kapı numaralı tek katlı evin tapu hissedarı borçlu olmayan Süleyman ve Fatma Karahan’a ait olduğunu beyan etti.Borçluların zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğunu beyan etti.
Kıymeti : 551.720,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :"3402 sayılı kan.Ek.1. Mad. Uygulamasına tabidir, - imar düzenlemesine alınmıştır." denmektedir.
1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 20/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : ANTALYA ADALET SARAYI-1. KAT-C BLOK 13.14.15.16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU- 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ YANI/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/19594 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/03/2019