Yazdır

T.C.
ANTALYA
5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu 6553 Ada 10 nolu parsel, Antalya ili Kızılarık Mahallesi adresinde kaim olup, 2808 üzerinde yer almaktadır, arsa niteliğindedir, taşınmaz üzerinde yanmış yıkılmış ekonomik değeri bulunmayan taşınmaz mevcuttur, Gazi Bulvarına 630 Metre mesafede olup, her türlü altyapı hizmetinden faydalanmaktadır,
Adresi : Kızılarık Mahallesi 2808 Sokak üzeri Muratpaşa /ANTALYA
Yüzölçümü : 363,00 M2 Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 Uygulama imar planına göre Ayrık nizam, 4 katlıyol mesafesi 5.00 Metre, Su basmanı 2,50 Metre, Kaks/Emsal 0,90 arka bahçe mesafesi h/2 olup, Muratpaşa Belediyesinin 04/02/2016 tarih ve 62 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2016 tarih ve 238 sayılı kararı ile MİA Gelişim Bölgesi alanlarında "Y1 alanları için otoparklar bina içinde subasmanı kotu altında yan ve arka bahçelerde yer alabiler ifadesi bulunmaktadır. Bir kısım uygulamanın durdurulmasına Danıştay 6 Dairesinin 12/07/2018 tarih ve 2017/4840,2017/7567,02017/4783, 2017/4842sayılı kararı ile karar verilmiştir.
Kıymeti : 684.436,50 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcuttur
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Antalya 5 Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu 6553 Ada 11 nolu parsel Antalya İli Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesinde olup, arsa niteliğindedir, 399,00 M2 yüzölçüme sahiptir, üzerinde yıkılmış vaziyette zemin artı bir katlı yapı olup,parselin kuzeyi 2769 sokağa, batısı 2808 sokağa bakmaktadır, köşe parsel konumundadır, Gazi bulvarına 630 metre mesafededir, tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : Kızılarık Mahallesi 2769 Sokak Muratpaşa/ANTALYA
Yüzölçümü : 399,00 M2 Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 Uygulama imar planına göre Ayrık nizam, 4 katlı emsalli isteğe bağlı zemin ticaret ve konut alanı yapılaşma koşullarına sahiptir. Muratpaşa Belediyesinin 04/02/2016 tarih ve 62 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2016 tarih ve 238 sayılı kararı ile MİA Gelişim Bölgesi alanlarında "Y1 alanları için otoparklar bina içinde subasmanı kotu altında yan ve arka bahçelerde yer alabiler ifadesi bulunmaktadır. Bir kısım uygulamanın durdurulmasına Danıştay 6 Dairesinin 12/07/2018 tarih ve 2017/4840,2017/7567,02017/4783, 2017/4842 sayılı kararı ile karar verilmiştir.
Kıymeti : 839.672,50 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Dosyasında Mevcuttur
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Antalya 5 Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi(%005,69), KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/01/2020