Yazdır

T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2015/76641 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, 153 Ada, 14 Parsel, YENİKENT/MÜLK Mahalle/Köy, ireçil Mevkii, Taşınmaz alanı 4.920,40m² olup tarla vasfındaki arazi düz, toprak derinliği ve bünyesi iyi killi tınlı yapıda olup, kadastro yoluna cepheli olduğu mülk köyüne 1400 m yenikent e 9100 m uzaklıkta ve parselin etrafı tel ile çevrilidir. parsel üzerinde ev ve müştemilatları ile kapama meyve bahçesi bulunmaktadır. çoğunluğu bodur elma olan meyve ağaçları geometrik olarak bilimsel verilere uygun yapılmış sulama budamaları vb. bakımlarının düzenli yapıldığı gözlenmiştir. Dava konusu taşınmazların yerleşim merkezlerine olan mesafesi ulaşım imkanı karayoluna yakınlığı ürün pazarlama ve alım satım kolaylığı ve mücavir alt yapı olanaklarından yararlanma gibi tüm objektif faktörleri göz önünde bulundurarak taşınmazın birim m² fiyatı 70 TL/m² olarak takdir edilmiştir.
Yüzölçümü : 4.920,40 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 379.083,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 2492 sayılı kamulaştırma kanununun 7. Maddesi gereğice belirtme vardır. ( BAŞKEN DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ ADINA ) bu şerhle satılacaktır. - ANKARA İL TARIM ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN 5403 SAYILI KANUNUN 14. MADDESİ GEREĞİCE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI İÇİNDE KALMAKTADIR. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ İZNİ OLMADAN BİTKİSEL ÜRETİM HARİCENDE KULLANILAMAZ ŞERHİ VARDIR. BU ŞERHLE birtilket satılacaktır.
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 09:40 - 09:43 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 09:40 - 09:43 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, 155 Ada, 22 Parsel, YENİKENT/MÜLK Mahalle/Köy, örencik Mevkii, Ankara ili sincan ilçesi yenikent mülk mahallesi örencik mevkiinde 155 ada14 nolu parselin bölünmesi neticesinde oluşan parsellerden biri olan 155 eda 22nolu parsel 6019,61 m² yüzölçümlüdür.tarla niteliğindeki taşınmaz olduğu görülmüştür. taşınmazların zeminde etrafları tel örgülerle çevrili olduğu ve 155 ada 22 noluparselin içerisinde muhtelif ağaçların ve ev müştemilatların olduğu yer taşınmazın kuzeyinde olup ana yapı olan taşınmazdır. mesken olarak kullanılmaktadır. yapılan teknik ölçümler neticesinde 132.10 m² alanlıdır.ev eklentisinin alanı 82.88 m² olarak hesaplanmıştır. taşınmazın doğusunda10 m² yüzölçümlü bir adet tepo bulunmaktadır. parselin çevresindeki tel örgü 348,72 metre uzunluğunda 1,60 metre yüksekliğindedir.
Yüzölçümü : 6.019,61 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : dosyasında mevcuttur.

Kıymeti : 576.866,41 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ANKARA İL TARIM ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN 5403 SAYILI KANUNUN 14. MADDESİ GEREĞİCE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI İÇİNDE KALMAKTADIR. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ İZNİ OLMADAN BİTKİSEL ÜRETİM HARİCENDE KULLANILAMAZ ŞERHİ VARDIR. BU ŞERHLE birtilket satılacaktır.
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 09:50 - 09:53 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 09:50 - 09:53 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/76641 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.