Yazdır

T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ

2019/5440 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Ağrı İli, Merkez İlçesi, SUÇATAĞI Mahallesi,167 Ada, 2 Parsel, 3.894,67 m2 Yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmaz halihazırda boş olup konum olarak şehrin güney batı mevkisinde yer almakla ve meskun mahalde bulunmaktadır. Taşınmaz güney cephesinden eğitim kurumu (Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu) kuzey ve doğu tarafında mahalle yolu ile cephelidir. Taşınmaz geometrik olarak yapılaşmaya uygundur. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Ağrı İli, Merkez İlçesi, SUÇATAĞI Mahallesi,167 Ada, 2 Parsel, 3.894,67 m2 Yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmaz.
İmar Durumu : Taşınmaz imar planı içinde Ayrık Nizam, Konut Alanlı ve 3 Kat Yapılaşma (A-3) koşuluna sahiptir.
Kaydındaki Şerhler : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Lehine 1. Derece ipotek şerhi vardır.

19/01/1994 tarih ve 54 Yevmiye nolu Beyan ile "2942 Sayılı Yasanın 7. Maddesi Gereği TEK Lehine Kamulaştırma Şerhi" vardır.

Yüzölçümü : 3.894,67 m2
Kıymeti : 778.934,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/03/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Ağrı Belediye Başkanlığı, Belediye Toplan (Mezat Salonu) Merkez / AĞRI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5440 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/01/2020

(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.