Yazdır

T.C.
DAZKIRI
İCRA DAİRESİ
2019/148 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Afyonkarahisar İl, Başmakçı İlçe, 10996 Parsel, MERKEZ/BAŞMAKÇI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ(HİLAL) Mevkii
Tapu Bilgileri : Afyonkarahisar ili,Başmakçı ilçesi,Merkez/Başmakçı Mh. Köyiçi (Hilal) Mevkii 10996 Parsel yüzölçümü 2.600
Taşınmazın Özellikleri : KARGİR EV VE 2 ADET KERPİÇ BİNA VE ARSASI: Başmakçı şehir merkezine yaklaşık 1 km. mesafede olup, başmakçı tavukhaneler caddesine yaklaşık 350 m. mesafededir. taşınmaz üzerinde iki adet kerpiç tavukhane binası, 1 adet konut binası inşaa edilmiştir.
1.Tavukhane binasının özellikleri: tek katlı tavukhane binası olup, çatı taşıyıcı sistemi iki binada da ahşap malzemeden ve örtü malzemesi olarak kiremit malzeme ile kaplı olup, oluk ve iniş boru sistemleri bulunmamaktadır. Giriş kapıları demir doğrama pencereleri ise ahşap doğramadır. dış cephe sıvalarının büyük bir kısmı dökülmüş eklenti de ise köşe noktalarında yarmalar olduğu gözlenmiştir. bina tahmini yaşı 30-35 yıl aralığında olduğu tahmin edilmektedir. yıpranma oranı %80'dir.
Mesken amaçlı bina özellikleri: Bina yığma taşıyıcı (tuğla) sistemde inşaa edilmiştir. dış cephenede yüzeylerde kapa ve ince sıva olmak üzere farklı uygulamalar görülmüştür. kısmen yüzey sıva dökülmelerine rastlanmıştır. giriş kapısı demir doğrama pencereler ve iç kapılar ahşap malzemeden imal edilmiştir. bazı pencereler pvc malzeme ile yenilenmiştir. bina dışında düz çatıya çıkış için çift kanatlı betonarme merdiven inşaa edilmiştir. herhangi bir kaplama yapılmamıştır. bina tahmini :20-25 yıl yaşındadır yıpranma oranı :%60'dır.
2.Tavukhane binasının özellikleri: kerpiç bina açık besihane sistemle inşaa edilmiştir. açık besihane çelik konstriksiyon, çatısı galvanezli boyalı trapez saç kaplamalı olup, bina ve eklentisi kerpiç taşıyıcı sistemde inşaa edilmiştir. giriş kapısı demir doğrama eklenti giriş kapıları ve diğer pencereler demir doğramadır. tahmini yaşı 30-35 yıldır. yıpranma payı %75'dir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 173.391,67 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok,İmar planı dışındadır.
1. Satış Günü : 06/04/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 06/05/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu - Dazkırı Belediye Başkanlığı DAZKIRI / AFYONKARAHİSAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/148 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.