Yıllara göre resmi ilan tutarları

Bu grafikte, Basın İlan Kurumu ve Valilikler aracılığıyla gazetelerde yayımlanan resmi ilanların, 2002-2018 yılları arasındaki yıl bandındaki toplam tutarlar görülmektedir.