Kategori Bazında Tutarsal Dağılım


Bu grafikte İcra, İhale, İnsan Kaynakları, Tebligat (adli tebligatlar, kamu duyuruları) olmak üzere 4 ana kategoride tasnif edilmiş resmi ilan tutarlarının illere göre dağılım bilgilerine yıl ve ay bazında ulaşabilirsiniz.