Kategori Bazında İlan & Neşir Dağılımı

 

Bu grafikte İcra, İhale, İnsan Kaynakları, Tebligat (adli tebligatlar, kamu duyuruları) olmak üzere 4 ana kategoride tasnif edilmiş resmi ilanların illere göre yıl ve ay bazında kaç adet dağıtıldığı ve kaç adet gazetede kaç kez yayınlandığına dair verilere ulaşabilirsiniz.

İcra ilanları: Özel ya da tüzel kişilerin, yasal süre içinde borçlarını ödememeleri sebebiyle sahip oldukları taşınır/taşınmazların devlet tarafından borç miktarı kadar el konulması ve icra daireleri nezdinde açık artırma ile satılarak paraya çevrilmesi işi ile ilgili ilanlardır.

İhale ilanları: Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımı ile yapım onarım işlerine dair alımlara ilişkin ilanlardır.

Tebligat ilanları: Kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan özel ve tüzel kişilerin tebliği en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlamak üzere gazetede ve Basın İlan Kurumu vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan ilanlardır.

İnsan Kaynakları İlanları: Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, farklı statülerde ihtiyaç duyduğu personel alımlarına ilişkin ilanlardır.