İllere Göre İlan Tutarları

Bu haritada resmi ilan tutarlarının yıl ve ay bazında illere göre dağılımı yer almaktadır. Bu verilere ulaşmak için, istediğiniz yıl ya da ayı seçip, haritada raporlanacak İli tıklamanız yeterli olacaktır.