Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden otel satış ihalesi

Uludağ İhracatçı Birliklerine ait, Bursa Osmangazi ilçesi, Kirazlı Mahallesi Uludağ Oteller Bölgesi I. Gelişim Bölgesi No: 31 adresinde bulunan Kar Otel‘in hisse devir yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

Şirketin hisse devri,  2.000.000,00 TL bedelle açık artırma usulü ile yapılacak.

İsteklilerin tekliflerini kapalı zarfla 1 Ekim 2019  günü saat 17:00’ye kadar  Satın alma Şube Müdürlüğüne elden veya kargo ile teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız