TİGEM 3.700 küçükbaş hayvan satışı yapacak

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 2.500 baş ivesi reforme koyun, 200 baş ivesi reforme delibaş dişi toklu ve 1.000 baş ivesi reforme koç canlı ağırlık kg üzerinden 12 parti halinde açık artırma usulüyle satılacak.

İhale,  23 Ocak 2020 günü saat 14:00’te İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhale belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale,  30 Ocak 2020 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız