Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 2 sözleşmeli pilot alınacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın, yapılacak sözlü sınav sonucu başarı sırası esas alınmak suretiyle 2 adet sözleşmeli pilot alınacaktır.

Adaylar, sözlü sınava katılmak amacıyla; 25 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

Personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız