Sümer Holding’den hurda karşılığı yıkım ihalesi

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından çıkacak malzeme karşılığı yıkım ihalesi düzenlenecek.

Holdinge ait “Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Medya Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların çıkacak her türlü malzeme karşılığı olmak üzere zemin seviyesinde olacak şekilde yıktırılması, kolon, kiriş ve perde betonlardan çıkacak molozların Belediyenin göstereceği alana götürülerek bertaraf edilmesi işi “ kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle satılacak.

Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektubunun en geç 27 Haziran 2019 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Teklifler 27 Haziran 2019 tarihinde saat 14:00’te İhale Salonunda açılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız