Sağlık taraması hizmeti alım ihalesi

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) sağlık taraması hizmeti alacak.

2100 adet personel için sağlık taraması hizmeti alım ihalesi,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 26 Eylül 2019 tarihinde saat 10:00'da İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım Karabekir Caddesi No:4 34060 Alibeyköy/ Eyüpsultan-İstanbul adresinde yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir Caddesi No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız