Sabancı Üniversitesi organizasyon hizmeti alacak

Sabancı Üniversitesi, Dünya Enerji Görünümü Konferansı organizasyon hizmeti alımı için ihale düzenleyecek.

İhale, 15 Kasım 2019 tarihinde saat 11:00'de Sabancı Üniversitesi D2 Binası No:1012 adresinde yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı Tuzla/İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız