RTÜK elektrik enerjisi alacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından elektrik enerjisi alım ihalesi gerçekleştirilecek.  RTÜK, 1.830.000-KWH elektrik enerjisi temini ihalesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapacak.

İhale, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Konferans Salonu Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:13 06800 Bilkent-Çankaya/Ankara adresinde 06 Eylül 2018 tarihinde saat 10:30’da yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 126-B Nolu Oda Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:13 06800 Bilkent-Çankaya/Ankara adresine elden teslim edebilecekleri gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız