Resmi ilanların alınması ve dağıtımında dijital dönem

İLANBİS, resmi ilan sahipleri tarafından elektronik ortamda Basın İlan Kurumuna (BİK) gönderilen resmi ilanların kabulü ile Gazetelere dağıtılmasını sağlayan Kurumun resmi ilan aracılık hizmetlerinin yürütüldüğü bilişim sisteminin adıdır.

Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilanların elektronik ortamda alınıp dağıtılmasını sağlayan İLANBİS sistemiyle Kurum şubesini resmi ilan verenlerin bilgisayarlarına taşımıştır.

İLANBİS sistemi, test uygulamaları hariç 2015 yılı Ekim ayından beri kullanılmakta ve kullanıcı sayısı hızla artmaktadır. Bu sistem, resmi ilanların sahiplerinden alınıp yerelden yaygına kadar tüm gazetelere gönderilmesine kadar olan süreçleri dijital ortama taşıyarak önemli bir zaman israfının önüne geçmiş ayrıca mali yönden de tasarruf etme imkânı sağlamıştır.  

Kullanımı her geçen gün yaygınlaşan İLANBİS, resmi ilan aracılık işlemlerinde hizmet kalitesi ve etkinliğin artırılması amacıyla geliştirilmiş ve çok yakın bir gelecekte tüm resmi ilanların elektronik ortamda alınarak Gazetelere aktarılması hedeflenmektedir. 

İLANBİS sisteminin hizmete girmesinden bugüne kadar geçen yaklaşık 7 (yedi) aylık süreç içerisinde 28 bin 153 adet resmi ilan elektronik ortamda alınıp Gazetelere tevzi edilmiştir. 2016 yılı Kasım ayı içerisinde ise Kurumun yayımına aracılık ettiği resmi ilanların yaklaşık yüzde 85’i İLANBİS sistemi üzerinden alınmıştır.