Resmi İlan Portalı hakkındaki Genel Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi başlıklı 288 inci maddesine göre Basın İlan Kurumu resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanması gereken resmi ilanlar hakkındaki Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 25 Mayıs 2018 tarihli toplantısında aldığı karar Resmi Gazetenin 29 Mayıs 2018 tarih ve 30435 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetede yayınlanan Karara göre, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun muhtelif maddelerinde atıf yapılmış olan mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi başlıklı 288 inci maddesinde belirtilen Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlanacak resmi ilanların ilan bedeli Resmi İlan Fiyat Tarifesinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınmak suretiyle günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için belirlenen sütun-santim birim fiyatına göre hesaplanacaktır.