Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden yapım ihalesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin elektrikli kazan dairelerinin doğal gaza dönüştürülmesi yapım işi ihale edilecek.

İhale. 8 Nisan 2020 günü saat 14:00'te (Kırgızistan Cumhuriyeti yerel saati) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi C.Aytmatov Yerleşkesi Rektörlük Binası Senato Salonunda yapılacak.

Teklifler ihale saatine kadar Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı-Cengiz Aytmatov Kampüsü Bişkek/Kırgızistan adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız