Karayolları Genel Müdürlüğünden hizmet alımı ihalesi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından etüt ve proje danışmanlık hizmeti alınacak.

Batman - Muş İl Yolu (Silvan-Kozluk) Ayr - Sason – Hasköy Yolu Koridor Etüdü Hazırlanması Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek,  isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 7 Kasım 2019 tarihinde saat 10:00'da Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 İhale Salonu, Yücetepe/Ankara adresinde yapılacak.

İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.