Kandilli Belediye Başkanlığı halk plajı yaptıracak

Kandilli Belediye Başkanlığı tarafından halk plajı yaptırılacak.

Kandilli Beldesi Alacaağzı Halk Plajı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 21 Ocak 2019 tarihinde saat 10:30’da Kandilli Belediyesi’nde yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kandilli Belediyesi Fen İşleri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız